Gå direkt till innehållet

Publicerad 26 November, 2014

Kulturministern inbjuden till Blekinge

Region Blekinge bjuder in kulturminister Alice Bah Kuhnke att tala vid nätverket Skapande skolas erfarenhetsutbyte under våren 2015. Nätverket samlar olika yrkesgrupper som lärare, rektorer samt tjänstepersoner som alla arbetar med skapande skola för barn och ungdomar i Blekinge.

– I Blekinge är vi duktiga på att ge barn och unga möjlighet att möta och delta i kultur, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. Skapande skola är en bra insats som underlättar för skolor att stimulera barn och ungas skaparglädje. Vi skulle uppskatta om kulturministern ville glädja oss med ett besök i Blekinge och dela sina idéer hur skapande skola kan utvecklas.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Blekinges kulturpolitik de närmaste åren. Ett lyckat verktyg att få barn och unga att möta kultur och skapande är Kulturrådets satsning Skapande skola. I Blekinge finns ett regionalt nätverk för de som arbetar med Skapande skola i kommunerna. Nätverket drivs av Region Blekinge.

Nätverket träffas regelbundet för att utveckla uppdraget och dela erfarenheter kring Skapande skola. Till vårens möte har Region Blekinge bjudit in kulturminister Alice Bah Kuhnke för att ge sina tankar kring utvecklingen av Skapande skola.

Skapande Skola är en satsning som gör det möjligt för skolor att köpa in resurser för att engagera elever i skapande. Det kan vara allt från teaterworkshops till handledning i oljemålning eller krokiteckning. Ansökningarna görs till kulturrådet. Medel från Skapande skola gjorde att under 2013 fick 70 procent av alla barn och unga i skolklasserna 1-9 i Blekinge fick delta i någon skapande aktivitet.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.