Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 8 Juni, 2016

Länets arbetsgivare positiva - sysselsättningen väntas öka rejält

Arbetsförmedlingen menar i sin senaste prognos att mycket är positivt, men Blekinges strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist finns kvar inom många branscher.

Arbetsförmedlingen menar att det är inom tre områden satsningar ska göras för lösa problemen med kompetensförsörjningen:

Insatser inom utbildningssystemet, insatser för nyanlända och att öka Blekinges attraktionskraft,

Prognosen i samanfattning

 • 2016 ökar sysselsättningen med 620 personer (+ 1,0 %) och 2017 med 420 personer (+ 0,6 %).
 • Både den privata och den offentliga tjänstesektorn bidrar med nya jobb under prognosperioden. Det är första gången det händer under det här decenniet.
 • Nästan samtliga övergripande näringsgrenar redovisar en starkare sysselsättningstillväxt 2016 än nästa år. Samma utveckling för byggsektorn och den privata tjänstesektorn.
 • Industrin redovisar en positiv sysselsättningstillväxt för första gången sedan 2011, men den dämpas påtagligt nästa år.
 • Utbildningssektorn bedöms ha nått sin högsta tillväxttakt förra året men bidrar med nästan lika många jobb som vård- och omsorgssektorn under prognosperioden
 • Även stora statliga myndigheter och försvarsmakten har ökad efterfrågan främst i år.
 • Arbetskraften ökar kraftigt på grund av flyktinginvandringen (820 personer 2016 och 670 personer 2017)
 • Arbetslösheten ökar till 11,5 procent av arbetskraften i slutet av 2016 och 11,8 procent i slutet av 2017.
 • Fortsatt brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser, t.ex. inom industri, vård om omsorg samt bygg. Bristen på olika lärare märks alltmer. Länets sysselsättningstillväxt hämmas av en konstant brist inom vissa yrken, t.ex -inom teknik.
 • Personer som behöver extra mycket stöd fortsätter öka och är i klar majoritet bland de arbetssökande, bland annat nyanlända och långtidsarbetslösa.
 • Ungdomsarbetslösheten väntas minska kraftigt, men från mycket höga nivåer. Unga är en heterogen grupp som kräver olika och välriktade insatser.
 • På sikt står Blekinges arbetsmarknad inför viktiga utmaningar.  
 • Många arbetslösa idag och stora framtida rekryteringsbehov.
 • Utbildningssystemet och matchningen av utomeuropeiskt födda och ungdomar är nyckelfaktorer för att lyckas.
 • Stora möjligheter i att utnyttja redan etablerade samverkansformer.
 • Studie- och yrkesvägledning, arbetsgivarnas attraktionskraft och nyanlända är särskilt viktiga långsiktiga utmaningar. 

Bristyrken

 • Byggyrken (snickare, elektriker, VVS-montörer, m fl)
 • Ingenjörer (bygg, maskin, elektronik, m fl)
 • Lärare (förskola, grund, gymnasie m.fl), fritidspedagoger, specialpedagoger,studie- och yrkesvägledare, m fl
 • Barnskötare, elevassistenter och fritidsledare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Psykologer
 • Tandsköterskor, tandläkare
 • Telefonförsäljare
 • Sjuksköterskor (grundutbildade och specialister), läkare, m fl
 • Svetsare, plåtslagare, verktygsmakare, låssmeder, styckare, CNC-operatörer 

Överskottsyrken

 • Köks- och restaurangbiträde
 • Ekonomiassistenter
 • Försäljare (dagligvaror, fackhandel)
 • Städare
 • Vaktmästare
 • Vårdbiträden  

 

 Läs mer på Arbetsförmedlingens webb.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar