Gå direkt till innehållet

Publicerad 15 Februari, 2016

Landstinget ansöker om att bilda en regionkommun

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt möte under måndagen att ansöka hos regeringen om att bilda en regionkommun i Blekinge. Det innebär att landstinget Blekinge slås samman med Region Blekinge. Regionkommunen kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Vid valet 2018 kommer de som har rösträtt i landstingsvalet i Blekinge att via de blå röstsedlarna välja representanter i regionkommunen.

Arbetet börjar nu med att planera sammanslagningen. Det handlar om hur den politiska organisationen ska se ut från 2019, hur tjänstemannaorganisationen ska utformas, vad organisationen ska heta och hur samverkan ska ske med kommuner och andra berörda i Blekinge.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar