Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 15 November, 2017

Många viktiga infrastruktursatsningar i Blekinge i nationell plan – men Sydostlänken saknas

I den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 finns flera viktiga investeringar för Blekinge med. Planering och utbyggnad av E22 på sträckan Lösen-Jämjö och sträckan Ronneby Öst-Nättraby, samt ett nytt mötesspår på Kustbanan vid Kallinge finns med, men Sydostlänken saknas. Det är kontentan av det remissyttrande som en enhällig regionstyrelse beslutade om idag.

I Trafikverkets planförslag finns investeringar i arbetet med att höja säkerheten och kapaciteten på E22 med, en bedömning som Region Blekinge delar. Det, tillsammans med sträckan Lösen-Jämjö gör att hela E22-sträckan genom länet kommer kunna möta de ökande transportbehoven.

När det gäller investeringar i järnväg innebär Trafikverkets förslag en rejäl ökning av satsningen på järnvägen i landet. Utöver mötesspåret i Kallinge så är den kraftigt utbyggda kapaciteten på södra stambanan mellan Lund och Hässleholm av stor betydelse även för Blekinge. Dessa investeringar är ett steg närmare det långsiktiga målet att uppnå en restid på två timmar mellan Karlskrona och Malmö.

Gällande Sydostlänken innehåller planförslaget ett spårbyte på befintlig bana. Det som saknas är en elektrifiering och ytterligare upprustning av banan, vilket skulle kräva en ökad investeringsram. En utbyggnad av banan söderut från Olofström ner till Blekinge Kustbana finns inte heller med i planen, trots att det är ett av de prioriterade objekten inom Regionsamverkan Sydverige. Genom en upprustning av järnvägen mellan Olofström och Älmhult och en utbyggnad på ca 16 kilometer till Blekinge kustbana skulle Sydostlänken bli ett starkt tillskott i det nationella transportsystemet på järnvägen. Blekinge kan bidra till hela Sveriges tillväxt och en hållbar utveckling om förutsättningar som minskar utsläppen av växthusgaser skapas för godstransporter på järnväg och sjöfart.

- Det är bra att Trafikverket tagit med den idag existerande bandelen som ett reinvesteringsobjekt, men det räcker inte. Utbyggnaden av Sydostlänken är ytterst viktig för svensk basindustris utveckling och skulle bidra till att skapa en helt ny systemlösning för godstransporter till och från Sverige. Den samhällsekonomiska nyttan är också stor och lönsamheten hög, något som Trafikverket inte verkar ha insett vikten av. Jag förutsätter att regeringen har med hela Sydostlänken i det slutgiltiga förslaget, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar