Gå direkt till innehållet

Publicerad 31 Augusti, 2017

Många viktiga satsningar för Blekinge i den nationella planen för infrastruktur

Under torsdagen offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2018-2029. Flera för Blekinge viktiga projekt finns med i prioriteringarna. Det handlar om fortsatt planering och utbyggnad av E22 på sträckan Lösen-Jämjö och sträckan Ronneby Öst-Nättraby, samt ett nytt mötesspår på Kustbanan vid Kallinge.

När det gäller investeringar i järnväg innebär Trafikverkets förslag en rejäl ökning av satsningen på järnvägen i landet. Utöver mötesspåret i Kallinge så är även den kraftigt utbyggda kapaciteten på södra stambanan mellan Lund och Hässleholm av stor betydelse för Blekinge. Det innebär höjd kapacitet, ökad tillförlitlighet samt att målet om en restid på två timmar från Karlskrona till Malmö kommer allt närmare.

Gällande Sydostlänken finns den idag existerande banan med som ett reinvesteringsobjekt, vilket innebär att man ska renovera banan. Det som saknas är en elektrifiering och upprustning av banan, vilket kräver en ökad investeringsram. En nybyggnation av banan söderut från Olofström ner mot Blekinge Kustbana finns inte heller med i planen.

- Det är bra att Trafikverket tagit med den idag existerande bandelen som ett reinvesteringsobjekt, men det räcker inte. Vårt lobbyarbete ihop med industrin måste fortsätta för att den ska rustas upp och elektrifieras. Reinvesteringen kan dock ses som det första steget på förverkligandet av Sydostlänken i sin helhet, säger Christina Mattisson.

Trafikverket har lämnat sitt förslag till regeringen och nu vidtar en remissrunda där en rad aktörer får chansen att yttra sig över förslaget. Därefter gör regeringen sin bedömning och överlämnar en proposition till riksdagen i april 2018.

Pressmeddelandet i sin helhet

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar