Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 29 Mars, 2017

Mat- och livsmedelsstrategi på gång i Blekinge

Nu har arbetet med en mat- och livsmedelsstrategi tagit fart på allvar i Blekinge. Den 7 mars hölls den första workshopen i en serie av fyra, som ska gå av stapeln under våren 2017. Mat- och livsmedelsstrategin är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge, LRF Sydost och Region Blekinge.

Syftet med den första workshopen var att få en nulägesbild av Blekinges produktion i dag av bland annat grödor, vilt och fisk. Ett 50-tal entusiastiska företagare, tjänstemän och intresseorganisationer deltog i workshopen och fick bland annat ta del av vilken variation som finns i länet med både frukt- och bärodlingar, jordbruk, fiske, kyckling och viltuppfödning med mera.

Deltagarna fick lyssna på Sören Persson, som varit med och tagit fram en rapport för LRF Sydost. Han berättade att Blekinge har alla möjligheter att utvecklas vidare inom många områden. Kurt Svensson som är ordförande för Riksförbundet Svensk Hjort informerade om att Blekinge i särklass har flest hjorthägn. Även Per Svantesson vid Länsstyrelsen Blekinge medverkade under dagen och berättade om hur fiskenäringen ser ut i länet.

Efter de olika inspelen genomfördes en SWOT-dialog för att komma fram till vad branschen har för styrkor och möjligheter för framtiden. Mycket kreativa tankar och förslag kom fram som ligger till grund för det fortsatta arbetet med strategin.

Fler workshopar kommer att genomföras under våren 2017, bland annat med fokus på kunskap & kompetens, hållbar produktion och upphandling av ekologiska och närproducerade produkter.

Fakta

Syftet med en regional mat- och livsmedelsstrategi är bland annat att ta reda på Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade på ett hållbart sätt.

I strategin inriktar man sig även på förädling, lönsamhet och om det finns möjlighet att utöka näringen så att fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i länet.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.