Gå direkt till innehållet

Publicerad 16 December, 2015

Media Evolution

Media Evolution är ett omfattande samverkansprojekt med Skåne och Blekinge. Syftet är att öka attraktionskraften inom området kulturella och kreativa näringar. Klustret Media Evolution samlar över 400 företag, inom områden som media, reklam, spel och film. Tanken är att företagen, genom att jobba tillsammans, ökar företagens och regionens konkurrenskraft.

Projektet har föregåtts av flera andra initiativ.  och det första satte igång redan 2009 med storprojektet Moving Media Southern Sweden. I samband med det kom idén att ha en gemensam organisation för det som nu heter kulturella kreativa näringar. Kärnan i samarbetet är den fysiska platsen Media Evolution City i Malmö.

– Det vi i Blekinge i synnerhet bidrar med är kunskap om hur vi bygger nätverk och kluster i Triple Helix-anda, säger Samuel Henningsson, VD på NetPort Science Park i Karlshamn och även projektledare för ME2, Blekinges insats i Media Evolution. Genom långsiktiga samarbeten som det här kan vi underlätta för företagen i vår region att hitta samverkanspartners i den stora grannregionen Malmö-Köpenhamn.Samuel Henningsson

Det kan ju tyckas lite långsökt att Blekinge är med i ett initiativ som är starkt förknippat med Malmö. Något som Samuel inte alls håller med om.

– Genom att vi är med bygger vi relationer och vet vad som är på gång. När studenter från BTH och NetPort Science Park är nere på Media Evolution City så är det öppna famnen. Många företag tar också vara på möjligheterna som finns här.

Just nu handlar en stor del av arbetet om att ta fram en ny strategi för hur Media Evolution lyfter till nästa nivå och blir ännu mer attraktiva på den internationella arenan.

Besök gärna Media Evolution City i Malmö, Det är en mycket kreativ miljö som ofta har något på gång till exempel världens bästa frukost med olika teman, läs mer på www.mediaevolutioncity.se

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.