Gå direkt till innehållet

Publicerad 3 December, 2018

Miljoner i EU-medel till Blekinge

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge har under sammanträdet den 30 november prioriterat de projekt som ska få medel från EU:s socialfond (ESF) och regionalfond (ERUF).

- För att Blekinge ska växa och fortsätta utvecklas måste vi skapa ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och se till att arbetslivet har tillgång till rätt kompetens, säger Christina Mattisson, ordförande i regionstyrelsen samt vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet. Blekinge har också, precis som resten av världen, stora utmaningar vad gäller hållbarhet och för att skapa ett hållbart samhälle måste vi hitta nya, innovativa lösningar. De projekt vi prioriterar bidrar till att skapa ett starkare och mer attraktivt Blekinge.

Nytt internationaliseringsprojekt i Skåne och Blekinge

Projektet South Sweden goes world wide ska förbättra den ekonomiska tillväxten i Skåne och Blekinge genom internationalisering. Invest in Skåne, Region Blekinge och Almi i Blekinge kommer tillsammans att driva projektet med målet att få fler utländska investeringar och ökat antal exportaffärer för företag i södra Sverige. 

Projektet löper under tre år med start 1 januari 2019 och har en total budget på 18 miljoner kronor där även Region Skåne finns med och finansierar en del av projektet.

Stort fokus kommer att ligga på att hjälpa ca 60 små och medelstora företag i regionerna att stärka deras konkurrenskraft utanför Sveriges gränser genom kompetenshöjande aktiviteter om export och hur man gör affärer utomlands, samt hjälp att hitta internationella affärspartners.

En viktig del av projektet är samarbetet över regiongränserna och att skapa långsiktigt hållbara processer och metoder för att tillsammans bidra till internationalisering av näringslivet i hela södra Sverige.

– Genom samarbetet med Invest in Skåne kommer företag i Blekinge ges nya möjligheter till affärsutveckling som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Vi kommer också att arbeta för att skapa utländska investeringar i branscher som är starka i Skåne och Blekinge, t ex health tech, IT, marinteknik med flera, säger Catharina Rosenquist, näringslivsstrateg på Region Blekinge och Anders Johansson, rådgivare på Almi Blekinge.

Smarta lösningar för kollektivtrafik och cykling

I ett gemensamt projekt ska Energikontor Sydost, Region Blekinge, NetPort Science Park, Blekinge tekniska högskola, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges fem kommuner skapa nya lösningar för att Blekinges invånare ska kunna kombinera olika färdmedel, som kollektivtrafik och cykel, detta kallas kombinerad mobilitet

Ett första steg är att utveckla en digital mobiltjänst som ger resenären ökad möjlighet att välja och kombinera olika färdmedel. Tjänsten, där kollektivtrafiken utgör basen, ska utvecklas för att på sikt ge invånarna bättre möjligheter att planera hela sin resa, från dörr till dörr, och ge bättre förutsättningar för att använda sig av cykel i kombination med kollektivtrafik. En andra del i projektet handlar om att få Blekingebor att cykla till arbete, studier och fritidsaktiviteter, genom att arrangera cykeltävlingar och genomföra informations- och marknadsföringsinsatser. Den data som samlas in genom tävlingarna kommer också användas som planeringsunderlag i cykelplanering i regionen.

- För tredje året i rad ökade körsträckan med bil per person i Blekinge. Vi måste förändra våra beteenden för att skapa ett mer hållbart samhälle. För att kunna göra det måste vi få en förståelse på nuvarande resmönster och skapa de rätta förutsättningarna för beteendeförändringar, vilket det här projektet ska bidra till, säger Lena Eckerberg utvecklingschef på Energikontor Sydost, som också är projektägare.

På längre sikt förväntas projektet bidra till minskade koldioxidutsläpp, enklare och mer hållbara pendlingsmöjligheter i länet, knyta samman arbetsmarknadsregionen och även bidra till en bättre folkhälsa genom minskade avgaser och ökad fysisk aktivitet.

Breddad rekryteringsbas genom Framtidskompetens i Blekinge

Projektet Framtidskompetens i Blekinge leds av Techtank tillsammans med övriga innovationsmiljöer i Blekinge – BBI (Blekinge Business Incubator), Blue Science Park och NetPort Science Park. I projektet kommer ett tjugotal företag i samverkan med innovationsmiljöerna, offentliga aktörer, jämställdhetsnätverk med flera arbeta för att utveckla sin förmåga till intern kompetensförflyttning och breddad extern rekrytering genom ökad inkludering och attraktiva arbetsplatser.

Företags kompetensförsörjning är viktig för Blekinges ekonomiska hållbarhet. När fler människor får möjlighet att försörja sig själva ökar Blekinges sociala hållbarhet. Båda aspekterna på hållbarhet behövs i ett läge där allt färre ska försörja allt fler.

– Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och ett viktigt område att arbeta strategiskt med. I korthet handlar det om att bli bättre på att både attrahera, utveckla och behålla personal. I projektet kommer företagen genom coachning och kompetenshöjande insatser att stöttas i sitt arbete med bland annat talangattraktion, rekrytering och employer branding. Det handlar också om att se till hur man rekryterar utifrån bland annat kön, ålder och etnicitet där det många gånger råder en obalans, inte minst i industrin, säger Ingela Håkansson, projektledare, Techtank.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar