Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 4 Maj, 2018

Minister invigde Exportsamverkan Blekinge

EU- och handelsminister Ann Linde knöt råbandsknopen som innebar starten för en bred samverkan för att hjälpa de företag som vill ta steget ut i världen sina produkter och tjänster. Inom Exportsamverkan Blekinge samarbetar offentliga aktörer för att förenkla för företagare att snabbt komma i kontakt med rätt rådgivare och hitta finansiering för att kunna exportera.

Enligt senaste statistiken från SCB ökade exporten från Blekinge mest i landet under 2017. Exportsamverkan Blekinge är ett initiativ för att öka Sveriges och Blekinges export ytterligare.

Inför ett antal representanter för exporterande företag i Blekinge invigde Ann Linde och regionråd Christina Mattisson samarbetet genom att slå en symbolisk råbandsknop på ett handslaget rep från Repslagarbanan i Karlskrona. Inom Exportsamverkan Blekinge samarbetar Länsstyrelsen Blekinge, ALMI, Exportkreditnämnden (EKN), Business Sweden, EKN (Exportkreditnämnden), EEN (Enterprise Europe Network) och Region Blekinge.

Exportsamverkan Blekinge innebär en service till de företag som vill exportera. Inom 24 timmar efter kontakt med någon av aktörerna inom Exportsamverkan Blekinge ska företaget erbjudas en rådgivare som kan hjälpa företaget vidare med exempelvis finansiering och kontakter.

Under året kommer Region Blekinge att anordna aktiviteter för företag, bland annat seminarier kring export. Exportsamverkan Blekinge nås via webbplatsen verksamt.se/blekinge

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar