Gå direkt till innehållet

Publicerad 19 April, 2016

Musik i Blekinge i unik satsning för ekologisk hållbarhet i länets festival- och musikbransch

Musik i Blekinge har fått stöd genom Klimatklivet till ett unikt projekt där man är först i Sverige med att utbilda musik-och festivalproducenter i hållbart och klimatsmart arrangörskap. Klimatklivet är en satsning från regeringen för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sverige är ett av de festivaltätaste länderna i världen, och fysiska mötesplatser, arenor, konserter, seminarier och andra evenemang utgör en stor del av vår vardag. Att arrangera en festival eller ett större evenemang medför många olika effekter som är negativa för klimatet och branschen bidrar till stora växthusgasutsläpp, nedskräpning och annan miljöpåverkan.

Ett av målen i Blekinges utvecklingsstrategi Blekingestrategin är att minska miljöbelastning och utveckla Blekinge till en hållbar region. Den här satsningen syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra sophanteringen och öka användandet av miljövänliga råvaror. Som projektledare för satsningen står Louise Lindén, grundare av den hållbara musikfestivalen Live Green. 

– Inom Musik i Blekinge har vi möjlighet att direkt påverka ett hundratal arrangörer och producenter i Blekinge att ta ansvar för miljön, säger Louise Lindén. Räckvidden på intressenter och deltagare som blir indirekt påverkade är stor. Både vi och våra arrangörer har dessutom stor möjlighet att föregå med gott exempel i klimatarbetet och inspirera såväl leverantörer, partners och publik som andra länsmusikorganisationer och produktionsbolag i hela Sverige.

Från och med hösten kommer projektet bland annat hålla utbildningar, bygga checklistor och handböcker för musik-och festivalarrangörer i länet. Projektet kommer att pågå fram till årsskiftet och det kommer att involvera både mindre musikarrangörer och större festivaler. Målsättningen är att göra det enkelt, inspirerande och självklart för musik- och festivalindustrin att ta ansvar för miljön och framtiden samt att visa på affärsnyttan och långsiktigheten i att lära sig tänka hållbart.                 

– Musik i Blekinge är involverad i drygt 3000 evenemang per år, från stora musikfestivaler till mindre skolturnéer, säger Morgan Carlsson, länsmusikchef. Vi har en betydelsefull position i Blekinges musikliv och nu vill vi ta ett krafttag för ekologisk hållbarhet och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och en mer miljömedveten region.

Detta är första gången Naturvårdsverket, genom regeringens satsning på Klimatklivet, ger ekonomiskt stöd för projekt inom musik- och festivalindustrin.  

Fakta om Musik i Blekinge
Länsmusiken i Blekinge - Musik i Blekinge - är en del av Region Blekinge och har bland annat i uppdrag att utveckla musiklivet i Blekinge och medverka i bevarandet och utvecklingen av det svenska musikaliska kulturarvet. 

Fakta om Klimatklivet
Inom Klimatklivet fördelas 600 miljoner kronor årligen i landet fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan till exempel vara insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddningsinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan den 16 maj och 17 juni. Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets och länsstyrelsens webbplatser.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar