Gå direkt till innehållet

Publicerad 8 November, 2016

Nu drar Competence Academy Tourism igång

Nu har Competens Academy Tourism, CAT, kommit igång på allvar. Projektet är ett samarbete mellan Tourism in Skåne AB och Region Blekinge.  CAT har beviljats bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) på tolv miljoner kronor för att stärka kompetensen hos företag inom besöksnäringen. Fokus ligger på innovationer och tjänsteutveckling för att bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet.

Projektet bygger på olika kompetensutvecklingsinsatser för små- och medelstora företag (0-50 anställda) som vill växa och utvecklas. Totalt kommer 150 företag att kunna ingå. Av dessa har 80 procent sin hemvist i Skåne och 20 procent i Blekinge.

Första fasen i projektet kommer att pågå fram till sommaren 2017. Fokus under perioden kommer att ligga på att avgränsa och välja ut de företag som kan beredas plats i de olika aktiviteterna. Företagen som väljs ut kommer, med stöd från projektet, att få en genomlysning av de kompetensbehov som företagets ledning och medarbetare har för att fortsatt kunna utveckla verksamheten.

Projektet kommer därefter att erbjuda medverkande företag och dess medarbetare olika utbildningsblock, inom bland annat områdena digitalisering, hållbarhet och internationalisering. Projektet kommer att pågå fram till hösten 2019. 

I Blekinge arbetar Johan Nilsson som projektkoordinator. Hans roll är att koordinera projektet i första hand utifrån Blekinges perspektiv.  Vill du veta mer eller om du som företagare vill anmäla intresse, kontakta då Johan Nilsson, 0455-321164, johan.nilsson@regionblekinge.se.

 

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar