Gå direkt till innehållet

Publicerad 27 Mars, 2018

Ny rapport Blekinges befolkningsutveckling

Nu släpps rapporten om Blekinges befolkningsutveckling 2017.  Rapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling. 

Region Blekinge har på uppdrag från regeringen via Tillväxtverket, Jämställd Regional tillväxt, som syftar till att uppnå jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet. En del i arbetet är att införa en statistik- och analysfunktion som tar fram analyser nedbrutna på kön, ålder och utländsk bakgrund. Region Blekinge kommer att publicera ett antal årliga rapporter som beskriver Blekinge ur olika aspekter, befolkningsutvecklingsrapporten är den första i serien. 

 

Kort sammanfattning av Blekinges befolkningsutveckling 2017

Sveriges befolkning fortsätter att växa och under 2017 passerade folkmängden tio miljoner invånare. Den stora folkökningen återfinns också i Blekinge där befolkningstillväxten de senaste åren varit rekordhög. Mellan 2014-2017 uppgick den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten i länet till 1,1 procent och under 2017 ökade befolkningen med 918 personer. 2017 var också det fjärde året i rad som befolkningen ökade i samtliga kommuner i länet. Länet har under hela 2000-talet haft ett negativt inrikes flyttnetto och födelsenetto, den stora folkökningen i länet förklaras därför uteslutande av ett positivt utrikes flyttnetto som också förklarar att andelen utrikes födda i befolkningen ökar. Befolkningen i Blekinge består av fler män än kvinnor och gapet mellan könen ökar successivt, vilket beror på att fler män än kvinnor invandrar till Blekinge och att det föds fler pojkar än flickor i länet.

Utflyttning av unga och en längre livstid bidrar till en större andel äldre i Blekinge vilket har orsakat en försämrad försörjningskvot där färre ska försörja fler. Läs mer i Blekinges befolkningsutveckling 2017.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar