Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 April, 2016

Nya projekt för stärkt östersjösamarbete i Blekinge

Övervakningskommittén för EU:s södra östersjöprogram har tagit beslut om vilka projekt som beviljas medel i programperiodens första utlysning. Beslutsmötet hölls i Kalmar 26-27 april och av totalt 27 inlämnade projekt har 10 projekt beviljats medel för de kommande tre åren. Beslutet innebär att drygt 110 miljoner av programmets totala budget på 750 miljoner avsätts i den här beslutsomgången.

Tre av projekten leds och genomförs av organisationer i Blekinge, vilket gör att Blekinge är en av de regioner som lyckats bäst med att få fram bra projekt i ansökningsomgången. Godkända projekt som leds och genomförs i Blekinge finns inom områdena:

Utveckling av natur-/kulturarv

  • Attractive Hardwoods som leds av Skogsstyrelsen. Projektet handlar om utveckling av norra Europas lövskogsområden som attraktiva besöksdestinationer. I projektet deltar Region Blekinge som partner med bl.a. en del som rör inventering och utveckling av Blekingeleden. Resultat ska bl.a. bli en gemensam strategi för marknadsföring och nya produkter inom eko-turism. Projektet genomförs tillsammans med partners från Polen och Litauen och bygger på ett tidigare partnerskap med stor erfarenhet inom skogs- och naturvård.

Utveckling av hållbara transporter

  • Low Carbon Logistics som leds av Energikontor sydost. Projektet handlar om att minska CO2-utsläpp i stadskärnor genom att hitta bättre lösningar på gods- och varuleveranser genom samordnad varudistribution. Projektet genomförs tillsammans med partners i Tyskland, Polen och Litauen. Energikontor sydost deltar även som partner i projektet Clean Tech International ett projekt med fokus på SMEs, internationalisering och utveckling av ”grön” teknik.

Utveckling av kompetens och arbetsmarknad

  • Boosting Business integration through joint VET education som leds av NetPort Science Park. Projektet handlar om internationalisering i yrkesutbildning och kommer ta fram koncept för gränsöverskridande utbildningar. Internationell praktik, validering och näringslivets behov är i fokus. Projektet genomförs tillsammans med partners i Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Mer information om övriga godkända projekt och södra östersjöprogrammet finns på: https://southbaltic.eu/-/first-projects-approved 

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar