Gå direkt till innehållet

Publicerad 5 Februari, 2016

Projekt ska stödja digitalisering av industrins produktionsprocesser

Industri 4.0 är ett begrepp som kommer från Tyskland och syftar på smart produktion där allt i produktionskedjan i ett tillverkande företag är uppkopplat och bär med sig information för att kunna utbyta den med andra delar i produktionsprocessen. En smart fabrik kan med hjälp av informationen styra sin produktionsprocess.

Projektet Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag ska under tre år anordna seminarier, branschöverskridande möten och fördjupade workshops. Aktiviteterna syftar till att föra samman traditionell, tillverkande industri med informations- och kommunikationstekniska företag för att underlätta digitalisering av produktionsprocessen.

Målet är att öka digitaliseringskapaciteten i länets små- och medelstora tillverkande och bearbetande företag. Efter projektet ska företagen ha fått ökad insikt och kunskap om innebörden i och betydelsen av Industri 4.0 och fått ökad insikt i varandras branscher vilket kan skapa nya affärsmöjligheter och konstellationer.

Projektägare: Region Blekinge i samarbete med Telecom City, Tech Network och Swedish Waterjet lab.
Medel från ERUF: 4,9 mnkr.
Kontakt: Elisabeth Landén, Region Blekinge, 0455-30 50 11

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar