Gå direkt till innehållet

Publicerad 7 November, 2018

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår

2012 gjorde OECD på uppdrag av Region Blekinge, Region Jönköpings län, Regionförbundet Kalmar län och Region Kronoberg, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu, fem år senare, har en uppföljning gjorts.

I rapporten konstateras att de fyra länen genomfört många insatser utifrån rekommendationerna och på relativt kort tid uppnått goda resultat. Allt har inte uppfyllts och många områden kräver dessutom nationella insatser.

Analysen lyfter bland annat fram ett betydligt bättre samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet runt utvecklingsfrågor och nyföretagande. Samarbetet mellan regionerna när det gäller infrastruktur har också blivit märkbart bättre vilket gett Sydsverige en bättre förhandlingsposition gentemot nationell nivå.

OECD pekar också på hur den ökade migrationen har medfört ett stort tryck på framförallt på kommunerna Man menar att kommunerna generellt klarat utmaningarna förvånansvärt bra men att det är viktigt att de akuta satsningarna på integration inte går ut över de långsiktiga satsningarna på till exempel ungdomsfrågor. Ett annat område där OECD rekommenderar ytterligare insatser är inom kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Analysen pekar också att mycket har gjorts för att marknadsföra regionerna och för att stärka attraktiviteten hos besökare. Men mer kan fortfarande göras för att locka inflyttare och för att få de som redan bor här att stanna kvar och bli goda ambassadörer för Blekinge.

- OECD:s studie är ett viktigt kunskapsunderlag, både i dialogen med EU och nationella företrädare, samt i det regionala utvecklingsarbetet. Analyser av Blekinge och våra förutsättningar är grunden i planering och genomförande av insatser för att stärka utvecklingen av Blekinge, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör.

Den 6 november presenterades rapporten i sin helhet vid en konferens på OECD:s huvudkontor i Paris.

Policy Hightlights - OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge

Om studien
2012 gjorde OECD en genomgripande analys av utvecklingsförutsättningarna i de tre Smålandslänen och Blekinge. Från den analysen gjorde OECD över trettio rekommendationer om allt från turism till infrastruktur och samverkan med andra regioner. Nu har OECD på uppdrag av de fyra länen uppdaterat och utvärderat på vilket sätt rekommendationerna har använts och om det lett till resultat.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar