Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 27 Mars, 2015

Praktikplats i Bryssel

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2015 två praktikplatser på kontoret i Bryssel för den som studerar vid  Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping eller Linnéuniversitetet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial. Genom att delta i kontorets dagliga verksamhet ges en god förståelse för arbetet inom EU.

Den sökande bör ha anknytning till regionen och vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är ganska stort. Brysselkontoret bidrar gärna med tips.

Ansökan:

Skicka din ansökan (personligt brev + CV) via mail till Sven Kastö senast 25 april!

För mer information:

Kontakta Sven Kastö på telefon +32 488 90 49 43.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande praktikanter, Matilda Karlsson och Robin Björk.

Besök gärna också vår hemsida.

Om småland Blekinges Brysselkontor:

Småland-Blekinges Brysselkontor bildades hösten 2009 och våra huvudmän är landstingen i Blekinge och Kalmar län, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Landstingen, regionerna och regionförbunden är politiskt styrda organisationer som bland annat arbetar med tillväxt-, utvecklings- och hälsofrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I Brysselsamarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping.

Kontoret är strategiskt placerat i Nordic House tillsammans med ett flertal andra svenska regioner, stora svenska företag och organisationer till exempel Vinnova och det svenska konsulatet. De främsta uppgifterna för Brysselkontorets två anställda är att bevaka viktiga frågor för regionens utveckling och att marknadsföra regionerna i Bryssel. Det handlar också om kontaktskapande och att överföra kunskaper och till hemmaregionen.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar