Gå direkt till innehållet

Publicerad 30 November, 2016

Projekt ska få elitidrottare att studera vid BTH

Region Blekinges arbetsutskott har beslutat anslå 700 000 kronor till projektet BTH Idrottsakademi för att få fler elitidrottare att utbilda sig vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Genom elitidrottarna kommer de föreningar som medverkar i projektet att få tillgång till elitidrottarnas kompetens, vilket ska främja bättre idrottsresultat och ökat intresse för idrottsevenemang i Blekinge. 

Det övergripande målet är att få idrottsstudenter att stanna kvar och etablera sig i Blekinge efter avslutade studier. Genom att knyta kontakter med regionens näringsliv, exempelvis med Blue Science Park och NetPort Science Park, kommer studenterna kontinuerligt att möta potentiella arbetsgivare med rekryteringsbehov. Efter projektet är avslutat är ambitionen att BTH har samverkansavtal med samtliga kommuner i Blekinge och med 25 stycken föreningar så att verksamheten kan fortleva långsiktigt.   

Projektet varar 2017-2018 och omsätter totalt närmare 2,4 miljoner kronor. Andra samarbetspartners som finansierar med pengar är, förutom BTH, kommunerna i Karlskrona och Karlshamn. SISU Idrottsutbildarna och Blekingeidrottsförbund finansierar projektet med eget arbete.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar