Gå direkt till innehållet

Publicerad 31 Maj, 2017

Projektdag visar upp satsningar inom hållbarhet i Blekinge

Varje år satsas runt 35 miljoner kronor på projekt som på olika sätt ska utveckla Blekinge. Det handlar om att skapa nya företag, fler arbetstillfällen och fler besökare till Blekinge. För att visa upp bredden av projekt som pågår i regionen arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge för andra året Projektdag Blekinge den 1 juni.

Årets projektdag har tema ”Hållbarhet – människa & miljö” och innehåller flera projektpresentationer där projektägarna presenterar sin verksamhet och vilka resultat som satsningarna givit hittills inom området. Projekten ger en bild av vad som görs både regionalt och internationellt för att främja en hållbar utveckling.

Under dagen kommer bland annat Coompanion Blekinge att berätta om sitt EU-projekt ”Social inkludering och tillväxt i Blekinge”, som syftar till att Blekinge ska få fler arbetsintegrerande sociala företag. Kommunförbundet Skåne kommer att presentera sitt projekt ”Sol i Syd”, som handlar om att stimulera antalet solcellsinvesteringar i Skåne och Blekinge genom insatser gentemot näringslivet. Även den regionala satsningen ”Jämställd regional tillväxt” och information om ”Klimatsamverkan Blekinge” finns med på programmet.

Nytt för i år är att dagen också innehåller en inspirationsföreläsning med Lina K Wiles från företaget 2050 Consulting AB. Lina har en doktorsgrad i ekologi och hon har tidigare jobbat på bl.a. Tetra Pak som miljöchef på marknadsbolaget och varit expertkonsult för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec). Hon har specialiserat sig på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Lina K Wiles kommer ta med åhörarna på en hållbarhetsodyssé, från globala till nationella och regionala perspektiv och visar varför hållbarhet är en förutsättning för framgångsrika projekt. Hon ger också spännande exempel och inspiration om hur offentliga organisationer, föreningar och näringsliv kan samverka för en hållbar utveckling.

Sammantaget satsas stora summor pengar varje år på olika projekt i Blekinge med det gemensamma syftet att bidra till målen i Blekinges utvecklingsstrategi - Blekingestrategin. Strategin handlar om att skapa en hållbar utveckling mot Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma på besök.

- Hållbar utveckling är mer aktuellt än någonsin, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör. Samtidigt som vi har högkonjunktur har vi stora utmaningar med klimatförändringar, folkhälsa och utanförskap. I det regionala utvecklingsarbetet gäller det att förena utvecklingskraft med hållbarhet och här utgör samverkan, strategiarbete liksom utvecklingsprojekt i Blekinge viktiga pusselbitar.    

– För oss är de regionala utvecklingsprojekten ett viktigt komplement till de företagsstöd vi beviljar och hållbarhet är ett område som berör flera av Länsstyrelsens verksamheter säger Lena Stävmo, utvecklingsstrateg regional tillväxt på Länsstyrelsen i Blekinge.

Projektdag Blekinge är ett sätt att visa upp bredden av projekt som pågår i Blekinge och hur de bidrar till att utveckla och stärka regionen inom olika områden. Dagen är också ett tillfälle för projektaktörer att sprida kunskap och erfarenheter från sina respektive verksamheter.

Fakta om regionala tillväxtmedel
Regionala tillväxtmedel är statliga medel som i varje län eller region hanteras av den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret. Projekt som beviljas stöd ska uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken och vara förenliga med regionala strategier och program. Varje år tilldelas Blekinge cirka 45 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel, som fördelas mellan Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge.

Program

09.00       Fika och mingel med livemusik

09.45       Välkomna till årets Projektdag!Anna-Lena Cederström, Region Blekinge

                Presentation av dagens program - Ursula Hass, moderator        

                Introduktion - Vad är Social Hållbarhet?

                Social inkludering och tillväxt i Blekinge - Louise Sandholm-Lindell, Coompanion Blekinge

                Jämställd regional tillväxt - Malin Faraasen, Region Blekinge

10.40       Mingelpaus med livemusik

11.00       KOMM IN - en kommunikationsmetodik för attitydförändring - Ursula Hass, Padme AB

                Introduktion - Vad är miljömässig hållbarhet?

                Sol i Syd - Marcus Larsson, Energikontor Skåne           

11.55       Lunch och livemusik

13.00       Inspirationsföreläsning: Hållbarhet — från global till lokal nivå - Lina K Wiles, 2050

14:15       Fika och mingel

14.35       Low Carbon Logistic - Anna Månsson, Energikontor Sydost

                Klimatsamverkan Blekinge - Monika Oredsson, Region Blekinge

                Frågestund och sammanfattning av dagen - Ursula Hass och Monika Oredsson

15.25       Tack för idag! - Helena Morgonsköld, Länsstyrelsen Blekinge

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar