Gå direkt till innehållet

Publicerad 5 Maj, 2017

Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner av Kulturrådet till kulturutveckling

Blekinge får en bra utdelning i Kulturrådets första fördelning för året av medel inom kultursamverkansmodellen. Ett spännande samarbete mellan slöjd och biblioteksverksamhet med namnet Det kreativa rummet har beviljats 500 000 kronor i utvecklingsstöd från Kulturrådet. Målet är att skapa kreativa läs- och skapandemiljöer på biblioteken på landsbygden i samarbete med biblioteksbesökare och personal. Med hjälp av slöjdens tänk kring material, teknik och hållbarhet får de små biblioteken ett nytt användande och blir inspirerande mötesplatser närmare medborgarna i det lokala samhället.

Arbetet med att etablera ett resurscentrum för konst i Blekinge beviljas 400 000 kronor. Utvecklingsinsatsen sker i samarbete med Ronneby kommun och Kulturcentrum.  Målet är att etablera en regional arena för samtidskonsten i Blekinge och etablera långsiktiga samarbetsformer med konstpedagoger och konstnärer. Satsningen gagnar bildkonsten på alla plan, lokalt och regionalt, och blir en resurs för professionellt aktiva bildkonstnärer i Blekinge, kommuner samt föreningar genom bland annat kompetensutvecklingstillfällen, handledning osv. Det är en rejäl satsning på konsten i Blekinge med målet att skapa ett rikt och spännande konstliv med både bredd och spets för hela Blekinge.

Dansen är på frammarsch i Blekinge och i södra Sverige. Kulturrådet ger Region Blekinge 520 000 kronor för att tillsammans med Skåne, Halland, Kronoberg och Jönköping stärka och berika dansverksamheterna i Södra Sverige. Samarbetet sker delvis inom samarbetsorganisationen regionsamverkan Sydsverige. Samarbetet kommer bland annat att innefatta utbyte av turnéer, kompetensutveckling och utveckling av digitala produktioner.

– Vi är mycket glada för Kulturrådets stöd och ser det som ett kvitto på att vi har en bred förankrad kulturplan med bra idéer på hur vi kan göra kulturen i Blekinge ännu mer betydelsefull för Blekinges utveckling och attraktivitet, säger Malena Sandgren, chef för kultur- och fritid vid Region Blekinge.

Totalt delade Kulturrådet ut drygt 19 miljoner kronor till 53 projekt.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar