Gå direkt till innehållet

Publicerad 8 November, 2016

Region Blekinge ledde seminarium under forum för EU:s Östersjöstrategi

I samband med det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi, bjöd Region Blekinge den 8 november in politiker och tjänstemän i Östersjöområdet för dialog om betydelsen av EU:s transportpolitik och dess utpekade stamnätskorridorer.

Mötet samlade drygt 30 inbjudna från Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen, Polen, Lettland, Litauen och Finland. De representerade transportministerier och -myndigheter, branschorganisationer samt regioner och kommuner. 

Mötet är en aktivitet inom Interregprojektet TENTacle, ett flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin. Projektet leds av Region Blekinge och pågår till 2019. Huvudsyftet med projektet är att ta fram förslag på hur planeringsmetoder och infrastruktur kan utvecklas för att även regioner utanför Europas stamnätskorridorer ska dra nytta av de tillväxtimpulser som förväntas längs korridorerna. I Sverige går korridoren mellan Stockholm och Öresund samt från Göteborg till Öresund.

Regionråd Christina Mattisson (S) var ordförande för mötet.

- Det behövs kunskap och kapacitet för att få ut mesta möjliga nytta av EU:s transportpolitik. Därför tog vi för snart två år sedan initiativet till projektet TENTacle. Vi visste redan tidigare att flernivåsamverkan mellan europeiska, nationella, regionala och lokala intressenter är mycket viktigt för en hållbar utveckling och TENTacle hjälper oss att ytterligare höja vår kompetens i sammanhanget, säger Christina Mattisson.

Under mötet presenterades bland annat de första resultaten från en omfattande intervjustudie med intressenter i Östersjöregionen, offentliga som privata, om kunskapen och den upplevda betydelsen av EU:s transportpolitik för regional utveckling. Resultaten visade på att politiken gör skillnad men att olika aktörer påverkas på olika sätt och behöver skräddarsy sitt engagemang utifrån sina förutsättningar.

Den 9 november arrangerar Region Blekinge och projektet TENTacle ett seminarium tillsammans med två systerprojekt inom Östersjöprogrammet. Syftet med det seminariet är att samla ännu fler intressenter i Östersjöregionen för att dela erfarenheter kring hur potentialen kopplad till EU:s transportpolitik bäst tas tillvara.

Värd för Strategiforum i Stockholm den 8-9 november 2016 är Sverige och Nordiska ministerrådet. Det övergripande temat är vår gemensamma framtid för Östersjöregionen och vad vi kan åstadkomma tillsammans med siktet inställt på år 2030. Över 1200 deltagare från 40 länder deltar. Region Blekinge bjöds tidigt in för att arrangera seminarier inom transportområdet.

Mer information om Strategiforum finns här: http://www.strategyforum2016.eu/

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar