Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 8 Juni, 2016

Region Blekinge motsätter sig Trafikverkets förslag att sänka hastigheten på några av länets vägar

Trafikverket föreslår sänkt hastighet på några av Blekinges vägar. Region Blekinge anser att förslaget leder till restidsförluster och går emot Blekinges mål att öka tillgängligheten för att skapa en större och mer attraktiv arbetsmarknad.

I Blekinge vill Trafikverket sänka hastigheten på E22, riksvägarna 15 och 29 samt länsvägarna 116 och 126. Trafikverket föreslår att hastigheten sänks från 90 till 80 kilometer per timme på sträckor där det saknas mittseparering och där Trafikverket anser att det finns risk för kollisioner. Region Blekinge menar att det finns felaktigheter i uppgifter om sträckor i Trafikverkets material och att det därför blir felaktigheter i den efterföljande analysen.

– Det är bättre att Trafikverket snabbar på utbyggnaden av E22 istället för att sänka hastigheten, säger regionråd Christina Mattisson (S). Om staten satsar på infrastrukturen i Blekinge så kan fler vägar byggas om med mitträcke som ger både ökad trafiksäkerhet som minskad restid.

Region Blekinge menar att Trafikverkets utredning vilar på ett ensidigt teoretiskt underlag och att även andra parametrar än trafikflödet bör ingå i bedömningen.

– Transportpolitikens viktigaste uppgifter är att bland annat att stödja näringslivets behov av transporter och medborgarnas möjligheter att pendla till arbete och andra resor. Därför måste staten ta sitt ansvar och satsa på infrastrukturen i Blekinge för att både öka trafiksäkerheten och stärka tillgängligheten, säger regionråd Christina Mattisson (S).

Region Blekinges yttrande till Trafikverket finns att läsa här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar