Gå direkt till innehållet

Publicerad 7 Januari, 2015

Region Blekinge satsar 5,5 miljoner kronor i NetPort

Vid onsdagens styrelsemöte, som var det sista för mandatperioden, hyllades även Region Blekinges kulturstipendiater för 2014 genom diplomutdelning. Stipendiaterna är; Carina Henriksson, som genom sitt stipendium ska studera 3D-animering och effekter i Kanada, Mattias Olsson, konstnär och illustratör från Olofström som genom stipendiet ska arbeta med sitt bokprojekt Att fånga en ängel, Oskar Sternulf, dansare från Karlskrona som ska använda stipendiet för fortbildning i dans i New York och Mikaela Brorsson, född och uppvuxen i Karlshamn som kommer att använda stipendiet till fortsatta studier som klassisk violinist och inom avancerad orkesterdirigering.

De två projekt som beviljades stöd med regionala tillväxtmedel är:

Arena IV
NetPort Science Park har under flera år arbetat med att bygga upp kompetens kring intelligenta transportsystem och brukaravgifter för vägar. Arbetet går nu vidare genom projektet Arena IV som ska vidareutveckla forsknings- och innovationsmiljön vid BTH och NetPort Science park. Målet är att stärka de företag som finns inom transportsektorn i regionen och ge nya företag möjlighet att växa. Regionstyrelsen beslutade också att NetPort ska undersöka möjligheterna att finansiera projektet med medel från andra EU-program och att finansieringen med regionala tillväxtmedel i så fall ska reduceras. Projektet medfinansieras av Trafikverket och Transportstyrelsen med vardera 4,65 miljoner kronor.

Projektägare: NetPort Science Park
Projekttid: 2015-01-01-2017-12-31
Finansiering med regionala tillväxtmedel: 4 mnkr

ME2
Projektet ME2 (Media Evolution 2) går ut på att fortsätta utveckla det sydsvenska samarbetet inom digitala medier. Projektet genomförs i samverkan med Region Blekinge, BTH och Media Evolution som med sin bas i Malmö och med ett 25-tal medlemsföretag från Blekinge är en självklar samarbetspartner för projektets ägare NetPort Science Park. Målet är att skapa större aktiviteter i Blekinge kring digitala medier och knyta samman företag, akademi och offentlig sektor i Blekinge med motsvarande parter i Skåne. Tillsammans med Media Evolution, Blekinge Business Incubator, Region Blekinge, BTH och de företag som är aktiva inom digitala medier ska NetPort utveckla Digital Festival i Blekinge, en digital festival där höjdpunkten är en tävling om bästa dataspelsidé. Vinnaren får ett år på sig att i inkubatorn Blekinge Business Incubator utveckla sin affärsidé.

Projektägare: NetPort Science Park AB
Projekttid: 2015-01-01 - 2017-12-31
Finansiering med regionala tillväxtmedel: 1,5 mnkr

Nästa styrelsemöte är den 14 januari, 2015. Det är ett konstituerande möte med den nya styrelsen för Region Blekinge. Vid detta möte utses ordförande, vice ordföranden och ledamöter för Region Blekinges nämnder och arbetsutskott.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.