Gå direkt till innehållet

Publicerad 22 April, 2015

Satsning ska stärka Blekinges konkurrenskraft och innovationsklimat

Region Blekinges satsar 6,7 miljoner kronor i Almi Invest Syd Fond II, en fond som ska användas för investering i tillväxtföretag och som totalt kommer att innehålla 200 miljoner kronor. Samtidigt beslutade styrelsen om en innovationsstrategi för Blekinge och att bilda ett innovationsråd.

– Innovationer är grunden för vår utveckling och välfärd, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. En bra strategi för hur vi vill arbeta med innovationer, bra finansiella muskler som ger oss möjlighet att bidra med riskkapital och bred samverkan mellan offentlig verksamhet och näringsliv är några viktiga förutsättningar för att föra Blekinge framåt.

När fonden är fullt finansierad kommer den att innehålla 200 miljoner kronor som ska investeras i tillväxtföretag i Skåne och Blekinge. Syftet med fonden är att genom investeringar hjälpa regionens företag att attrahera nationellt och internationellt riskkapital.  Fonden ska identifiera entreprenörledda företag med stor affärsmässig potential som kan medverka till ökad tillväxt och sysselsättning i regionerna. Almi Invest Syd Fond II kommer att göra ett tiotal investeringar per år, i totalt 50 bolag under perioden.

Regionstyrelsen beslutade även att anta ett en innovationsstrategi för regionen och inrätta ett regionalt innovationsråd som ska arbeta för att stärka Blekinge som en innovativ kunskapsregion, i Sverige och Europa. Rådet ska ha representanter från både offentlig verksamhet och näringsliv och kommer att vara rådgivande för hur resurser för att driva innovationsfrågorna ska prioriteras.

– I Blekinge finns mycket kreativitet, säger Christina Mattisson. Genom en tätare samverkan mellan offentlig verksamhet och det privata näringslivet kan vi stärka Blekinges innovationskraft och innovationssystem för att göra Blekinge till en konkurrenskraftig innovativ kunskapsregion till 2020.

Övriga beslut vid styrelsemötet
Styrelsen antog årsredovisning för 2014 och beslutade om nya taxor i skärgårdstrafiken. Alla ärenden finns att läsa här. Protokollet kommer att publiceras på regionstyrelsens webbplats så snart det är justerat.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar