Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 23 Mars, 2017

Region Blekinge stödjer Earth Hour

På lördag 25 mars 2017 kl 20:30-21:30 är det Earth Hour, WWF:s evenemang för att uppmärksamma klimatfrågor då hela världen släcker ner för planeten. Region Blekinge stödjer kampanjen genom att all utomhusbelysning vid lokalerna på Gräsvik släcks ned under Earth Hour timman.

 

Världens länder har enats om att hejda den globala uppvärmningen genom Parisavtalet. Alla samhällets sektorer och organisationer måste bidra och göra sin del. I Blekinge.

 

Utsläppen i Blekinge minskar långsamt. År 2014 var utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser 4 ton per invånare, en minskning från 2013 då utsläppet var 4, 3 ton per invånare. Det är huvudsakligen utsläpp från energiförsörjning som har minskat men även att vinter 2014 var varmare än 2013 vilket ger lägre utsläpp.

En halvering av utsläppen behövs för att vi ska komma ner till långsiktigt hållbara utsläpp. De största utsläppen i Blekinge kommer från transportsektorn där personbilarna står för huvuddelen. Olika samhällsaktörer genomför åtgärder för minskad energianvändning och övergång till förnybar energi, men det räcker inte. Vi måste också lämna de gamla lösningar som är beroende av fossil energi.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar