Gå direkt till innehållet

Publicerad 2 Juni, 2016

Region Blekinges arbetsutskott beviljar tre projekt medfinansiering

De tre projekten omfattar totalt 600 000 kronor i stöd med regionala tillväxtmedel mellan 2017 och 2019. Projekten ska under juni upp för beslut i Södra Östersjöprogrammet. Samtliga projekt involverar länder kring Östersjön.

Projekt Dunc, Development of UNESCO Natural and Cultural assets:
Karlskrona kommun driver projektet som ska utveckla de fyra UNESCO världsarven i Örlogsstaden Karlskrona, Södra Ölands odlingslandskap, Malbork (Polen) och Kuriska näset (Litauen). Inom projektet ska det bland annat tas fram en hållbarhets- och kvalitetscertifieringsstandard för produkter och tjänster samt metod för utveckling av produkter och tjänster. Projektet beviljas 150 000 kronor i medfinansiering. Projektet beräknas omsätta 18 miljoner kronor.

LiqMeth, Liquide Bio-methane in the South Baltic Area:
Projektet drivs av Energikontor Sydost och ska genomföra en förstudie som ska visa potentialen för produktion, distribution och konsumtion av flytande biogas. Det ska också tas fram en handlingsplan för marknadsintroduktion av flytande gas, och en genomförandeplan. Projektet beviljas 200 000 kronor i medfinansiering. Projektet kommer att omsätta närmare 2,4 miljoner kronor och kommer att förutom Sverige ha partners i Tyskland, Polen och Litauen.

Projekt Sustainable Canoeing Trails
Olofströms kommun får medel för att ansöka om ett projekt som ska utveckla hållbara kanotleder och utveckla kanoting för personer med funktionsnedsättning. Projektet ska även marknadsföra hållbar kanotturism. Medfinansiering från Region Blekinges medel för regional utveckling är 250 000 kronor. Projektet beräknas omsätta drygt 2,4 miljoner kronor. I projektet deltar även representanter för Skåne, Polen och Tyskland.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar