Gå direkt till innehållet

Publicerad 9 December, 2016

Regionrådet bjuder näringsministern till Blekinge

Region Blekinges regionråd Christina Mattisson (S) tar i sin inbjudan till näringsminister Mikael Damberg (S) upp Blekinges roll och strategiska satsningar kopplat till nyindustrialisering, smart industri och besöksnäring.

”Blekinge har de senaste åren strategiskt arbetat för att finna regionala styrke- och utvecklingsområden inom ramen för Blekinges regionala utvecklingsstrategi och Blekinges innovationsstrategi. I detta arbete är nyindustrialiseringen och utvecklingen av besöksnäringen väsentliga för Blekinge”, skriver Christina Mattisson i inbjudan och fortsätter:

”Till Blekinges fördel talar våra tidiga satsningar på IT och telekom. Blekinge Tekniska Högskola är Sveriges tydligast profilerade högskola där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. Blekinges geografiska läge med närhet till några av Europas snabbast växande ekonomier och en fantastisk skärgård - norra Europas närmaste - är andra fördelar.”

Som förslag till diskussionspunkter nämns:

  • Regionens roll för samverkan och utveckling av Blekinges styrkeområden.
  • Blekinge Tekniska Högskola och Kreativum Science Center som viktiga motorer för samverkan mellan industri och skola.
  • Hur kan vi stärka våra arenor som Visit Blekinge och Business Blekinge samt Science Park-miljöer för att bidra till nationella strategier.
Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar