Gå direkt till innehållet

Publicerad 25 April, 2017

Regionsamverkan Sydsverige håller riksdagsseminarium om södra Sveriges infrastruktur

Sydsveriges utveckling är viktigt för hela Sverige. Regionerna har därför enats om prioriteringar i infrastrukturen. Under ett riksdagsseminarium den 27 april presenteras de infrastrukturinsatser i Södra Sverige som bör ingå i regeringens kommande planer.

Inför kommande nationella infrastrukturplan krävs det tydliga prioriteringar så att investeringar görs med så stor samhällsekonomisk nytta som möjligt. Det är anledningen till att sex sydsvenska regioner tillsammans har tagit fram de infrastrukturinvesteringar som är mest angelägna för södra Sverige.

Under torsdagen den 27 april hålls ett seminarium på riksdagen där dessa prioriteringar presenteras av regionerna och näringslivet kommenterar hur de kan få en positiv effekt på både godstrafik och arbetspendling i hela södra Sverige.

Medverkar gör Christina Mattisson (S), ordförande i infrastrukturutskottet för Regionsamverkan Sydsverige och regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge, Ulrika Rosling, People Manager IKEA Range & Supply IKEA; Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationsdirektör, Green Cargo; Lena Ek, ordf. Södra samt representanter från Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne, Region Blekinge och Region Halland. 


Programmet

  • Välkomna! - Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S), riksdagsledamöter i trafikutskottet
  • Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige - Christina Mattisson (S), ordförande i infrastrukturutskottet för Regionsamverkan Sydsverige och regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge
  • Storföretag utanför storstaden – infrastrukturens roll för arbetspendling - Ulrika Rosling, People Manager IKEA Range & Supply
  • Hållbarhet hela vägen - från skog till produkt - Lena Ek, ordförande Södra
  • Södra Sverige - vår väg ut till Europa - Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationsdirektör, Green Cargo
  • Regionerna svarar på sex snabba frågor - och frågor från publiken - representanter från regionerna 

De sydsvenska prioriteringar finns att läsa här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar