Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 10 September, 2015

Hur vill vi att framtidens kollektivtrafik ska se ut?

Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas de närmaste åren. Från nästa år fram till och med 2019 gäller ett nytt program som nu är ute på remiss. Remisstiden är till och med den 15 december 2015.

Remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för 2016-2019 grundar sig på strategiska dokument som antagits i olika politiska forum, exempelvis Blekingestrategin, samråd med en rad samhällsgrupper som är berörda av besluten samt en behovsanalys utförd av Region Blekinges verksamhetsområde trafik/Blekingetrafiken.

Ladda ner förslaget till trafikförsörjningsprogram för 2016-2019 här. Bilagor finns här.

Läs också vårt nyhetsbrev om programmet, (utgivet 16 oktober, 2015),

Remissvar på förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram skickas till

Region Blekinge
Kollektivtrafikmyndigheten
Valhallavägen 1 
371 41 Karlskrona

eller mejlas till kansli@regionblekinge.se

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar