Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 6 Augusti, 2018

Så vill studenter, ungdomar och invandrare göra Blekinge attraktivare

Under våren 2018 genomförde Region Blekinge djupintervjuer med målgrupperna, unga (18-28), studerande och invandrare i etableringsfas för att fördjupa kunskapen om vilka insatser som behövs för att behålla målgrupperna i Blekinge.

Intervjuerna gjordes i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. Deltagarna kom från samtliga kommuner i Blekinge.

Samtliga tre målgrupper visar att de har behov av att komma närmare arbetsmarknaden och få fler kontakter med företag. En större tillgång till bostäder är också en avgörande faktor för att målgrupperna ska kunna rota sig i regionen.

Intervjuerna resulterade i åtta rekommendationer för insatser som behövs för att höja Blekinges attraktivitet för målgrupperna. Rapporten är en del i arbetet med att aktualisera den regionala utvecklingsstrategin för Blekinge som antogs av regionstyrelsen i juni 2018.

Läs rapporten här.

Foto: Elin Mikmar.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar