Gå direkt till innehållet

Publicerad 8 Oktober, 2015

Vinnovas generaldirektör besökte Blekinge

Blekinge har stora förutsättningar att bidra till stärkt innovationskraft i Sverige. Det var budskapet när Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) tog emot Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Det var en bred skara representanter från Blekinges näringsliv, akademi och offentlig sektor som möttes för att beskriva Blekinges vinster med smart produktion för generaldirektör Charlotte Brogren.

Smart produktion anses som en av nycklarna för att öka konkurrenskraften för företagen i Blekinge. Smart produktion innebär att företagen genom att digitalisera verksamheter och produktion ytterligare skapar nya innovationer, utvecklar nya samarbeten och skapar nya kompetenser. Blekinges industri, forskning, utbildning och offentlig verksamhet står beredda att tillsammans genomföra satsningarna.

– Med en ökad digitalisering och samarbete mellan företag och mellan företag, akademi och offentlig sektor kan vi bygga ett ännu starkare näringsliv i Blekinge med ökad möjlighet att konkurrera globalt, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge.

Det är inom fyra områden Blekinge vill satsa; tillverkande industri, vård och hälsa, energisystem och maritima system.

En viktig parameter för framgång är samarbete och forskning.               

– I Blekinge finns mycket kompetens kring digitala tjänster, menar Christina Mattisson. Både inom näringslivet och inom akademien. Det är något vi ska bygga vidare på inom de fyra prioriterade områden vi vill satsa på.

Efter besök på Netport i Karlshamn reste delar av sällskapet vidare till Karlskrona för fler möten. På bilden från vänster Anders Johansson, Almi, Anders Borgehed, Olofströms näringsliv AB, Charlotte Brogren, Vinnova, Peter Lilja, landstingsdirektör, Christina Mattisson, regionråd, Samuel Henningsson, Netport Science Park, Anders Hederstierna, BTH, Torbjörn Appelros, Volvo cars, Per-Ola Mattsson, Karlshamns kommun, Anna-Lena Cederström, Region Blekinge, Håkan Andersson, Olofström, Sara Rudolfsson, Olofströms kommun, Peter Mattisson, Avalon Innovation AB och Anders Cronholm, Blekinge Business Incubator.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar