Gå direkt till innehållet

Publicerad 13 September, 2017

Snart blir det gratis att ta med cykeln på tåget i Blekinge

Från och med den tionde december i år blir det både enklare och billigare för de som pendlar med cykel på tåg i Blekinge. Region Blekinges styrelse beslutade idag om prisförändringar i kollektivtrafiken, vilket bland annat innebär att det blir gratis för resenärer att ta med sig cykeln ombord på tåg och på M/F Flaggskär.

Idag måste resenärer som vill ta med sig sin cykel på tåget köpa två stycken biljetter, en vuxenbiljett samt en biljett för cykeln, som går under samma pris som en barnbiljett. För de som reser med periodkort har detta inneburit att man behövt ha två stycken periodkort.

- Genom att göra det gratis att ta med cykeln på tåget vill vi dels underlätta för de resenärer som redan idag tar med sin cykel på tågen, men också stimulera och öka användandet av cykel i kombination med kollektivtrafiken, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge.

Resandet med kollektivtrafik i Blekinge har under de senaste tio åren ökat från 7,6 miljoner resor till 9,3 miljoner, och förhoppningen är att den nya förändringen ska bidra till att öka det totala resandet ytterligare.

Övriga prisförändringar som görs är att ordinarie pris för enkelbiljetter i zon 1 och zon 3-7 höjs med en krona. Detta innebär att resenärer som reser inom en zon från och med den tionde december 2017 betalar 25 kronor istället för 24 kronor. Lägre pris får de som använder Resekort reskassa, som ger 20 procents rabatt på ordinarie pris, vilket medför att resenärerna endast betalar 20 kronor för resor i en zon.

Priserna för resenärer med Resekort period, färdtjänstkort och Besöksbiljetter bibehålls. Sommarkortets pris blir 650 kronor, en höjning med 25 kr. En nyhet är att Sommarkortet även gäller i skärgårdstrafiken. Trots höjningen är Blekinges sommarkort lågt prissatt jämfört med angränsande län i södra Sverige.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar