Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 Maj, 2017

Solkusten Blekinge – länet med goda förutsättningar för solenergi

För att öka solenergin och för att locka fler turister till länet vill Länsstyrelsen och Klimatsamverkan Blekinge starta upp satsningen ”Solkusten Blekinge”. Tisdagen den 30 maj bjuder Länsstyrelsen i Blekinge in till Klimatsamtal på Residenset för att diskutera hur vi kan dra nytta av vårt gynnsamma solläge.

Länsstyrelsen i Blekinge har inom projektet Sol i Syd som finansieras med EU-medel och stöd från Region Blekinge, Kraftringen, Klimatsamverkan Skåne och Solar Region Skåne, tagit fram ett nytt regionalt mål för solenergi som ska inspirera aktörer till att sätta upp mer solceller i länet. Solenergi är en viktig del i omställningen till förnybar elproduktion. Målet är att det senast år 2030 ska finnas 110 MW solceller i Blekinge. Det motsvarar cirka fem procent av elanvändningen eller en yta av 110 fotbollsplaner med solceller.

– Idag finns det 212 anläggningar i länet med en total effekt på 3,3 MW. För att nå målet till 2030 kommer det behövas stora ansträngningar och insatser. Målet är ambitiöst men inte orealistiskt, solceller blir nämligen alltmer populärt i Blekinge. Under 2016 ökade den totala installerade effekten med 74 procent i länet, säger Samuel Karlström, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen.

För att förenkla för husägare som är intresserade av att sätta upp solceller på sitt tak har Länsstyrelsen och Energikontor Sydost med stöd av Energimyndigheten tagit fram en Solkarta över Blekinge som visar solinstrålningen på varje enskilt hustak i länet. Den som är intresserad av att sätta upp solceller kommer nu kunna zooma in på sitt hustak och sina fasader och få en bild av hur mycket solenergi de kan producera.

– Det är en av de första länsvisa solkartorna i Sverige. Vi hoppas att många husägare, företag och organisationer kommer uppskatta solkartan och att den kommer stimulera fler till att installera solceller. Från den 9 juni kommer kartan att finnas på Länsstyrelsens webbplats, säger Samuel Karlström, klimat-och energisamordnare på Länsstyrelsen.

Andra punkter vid Klimatsamtalet

  • Energimyndigheten om förslaget till nationell strategin för ökad användning av solel.
  • Blekinges solenerginätverk Solstrålarna om hur fastighetsägare i länet samarbetar för att främja solenergi.
  • Rödeby Elverk om deras solcellsanläggning i Bostorp som är Blekinges största och en av Sveriges största solcellsparker.
  • Besöksnäringen ger en bild av hur de arbetar för att dra nytta av solen.

Mot bakgrund av detta kommer Länsstyrelsen och Klimatsamverkan Blekinge initiera satsningen ”Solkusten Blekinge”, med förhoppningen att länets aktörer vill ställa sig bakom, både för att stimulera till ökad solenergi och för att locka fler besökare till länet.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar