Gå direkt till innehållet

Publicerad 4 Maj, 2017

Stark tillväxt i tillverkningsindustrin i Olofström

Under en presskonferens den 28 april presenterades siffror från en ny mätning av antal jobb i industrin i Olofströms kommun. På plats fanns bland annat några av teknikklustret Techtanks medlemsföretag för att berätta mer om den kraftiga ökning med över 1000 nya jobb som skett, men också om nya uppdrag, kunder och miljardinvesteringar som bidrar till den starka tillväxten.

I samband med fordonskrisen 2008-2009 skapades stora rubriker om Olofström – bilden av en kommun i kris spreds över hela landet via TV, radio och tidningar. Med 20 års nedgång i bagaget var läget i Olofström ett av de tuffaste i landet och prognoser visade på att antalet jobb skulle fortsätta minska. I detta läge kraftsamlade kommun, region och näringsliv för att ta sig igenom krisen. En rad olika utvecklingsprojekt i nära samverkan mellan industri, samhälle och akademi ledde 2015 fram till bildandet av klusterinitiativet Techtank, som nu driver gemensamma frågor kring kompetens-, affärs- och teknikutveckling.

En nyligen genomförd mätning av antal arbetstillfällen som Techtank genomfört visar nu att 1109 nya jobb inom tillverkningsindustrin i Olofström tillkommit de senaste sju åren, varav 501 jobb under förra året. Tittar man på Techtanks medlemsföretag, varav några ligger utanför Olofströms kommun, handlar det om 1281 nya jobb sedan 2010.

Hårt arbete från de enskilda företagen i kombination med högkonjunktur är givetvis nyckelfaktorer för den tillväxt som nu kan ses i kommunen och bland Techtanks medlemsföretag. Samtidigt vittnar företagen om vikten av deras samverkan genom Techtank, som de menar gör att man står bättre rustade inför framtida förändringar och lågkonjunkturer. – Vi vill inte uppleva den nedgång som var för 10 år sedan igen. Det krävs samspel för att hantera nedgångar, och nu står vi på en plattform utan dess like för att göra det, säger Ronnie Rossander, VD på EBP, som får medhåll från Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo Cars i Olofström: – Att vi jobbar ihop i Techtank ser jag som en viktig förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas och växa.

Fakta Techtank

  • Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, inte minst fordonsindustrin som för många utgör basen.
  • Tillsammans arbetar man i Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens. • Det övergripande målet med Techtank är att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader vilket i sin tur kan bidra till fler arbetstillfällen.
  • Techtank har 22 medlemsföretag med tillsammans ca 4000 anställda.
  • Techtank utgår från Olofström men har medlemmar i 8 kommuner/3 län (Blekinge, Skåne, Kronoberg).
  • Via projektet Techtank Bas, medfinansierat av Europeiska Regionalfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun, drivs bl a olika utvecklingsprojekt inom kompetensutveckling, affärsutveckling samt teknikutveckling & innovation.

Mer information från presskonferensen finns att läsa här.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.