Gå direkt till innehållet

Publicerad 14 Februari, 2018

Stor satsning på ungas hälsa och möjligheter till jobb

Blekinge får 23 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att hjälpa unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden till ett arbete. Pengarna ska användas till att utveckla samarbetet mellan Navigatorcentrum, som finns i alla Blekinges kommuner, med ett multikompetent team och personcentrerat arbetssätt från Landstinget Blekinge.  

Antalet personer som står långt från arbetsmarknaden har ökat kraftigt i Blekinge. Det här projektet riktar sig till unga i åldern 18 – 29 år som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det kan bero på låg utbildning, olika typer av hälsoproblem, funktionsvariationer eller att man nyligen anlänt till Sverige. Projektet, som kallas Mind the gap, tar sikte på att stärka unga vuxnas fysiska, psykiska och sociala hälsa och på det sättet öka deras möjligheter på arbetsmarknaden och till ett bättre liv. Det ska öka möjligheterna till jämlik vård genom personcentrerade metoder, som enligt forskning visat sig vara en viktig faktor för att lyckas få människor till att framgångsrikt förändra sina beteenden och skapa tillit till sin egen förmåga.

– Det är av största vikt att vi når dessa ungdomar, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där alla får vara med och bidra utifrån sina förmågor. Varje individ är unik och genom att utgå från ungdomarnas olika förutsättningar och behov vill vi att fler når arbetsmarknaden.

Målet är att 600 unga vuxna ska få hjälp under de två år som projektet varar, de första redan till hösten. Var och en av dem kommer att få sina behov analyserade för att komma fram till vad just denne behöver för att må bra och kunna gå vidare till arbete eller studier. Projektet har sedan tillgång till en rad olika sorters experter som kan stötta ungdomarna på deras resa.

Projektet drivs av Landstinget Blekinges kompetenscentrum, tillsammans med länets fem kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De lokala Navigatorcentrum i varje kommun kommer att fungera som en bas för verksamheten.

- Det är unikt för Blekinge att lyckas med bredden i ett regionalt projekt som Mind the gap, där samtliga stora samhällsinstitutioner samarbetar kring en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Forskningen är samstämmig i att det behövs en samordning av insatserna för att lyckas, säger Kristian Molander Söderholm på Blekinge kompetenscentrum.

Totalt beräknas projektet kosta omkring 34 miljoner kronor, varav EU:s socialfond nu beviljat drygt 23 miljoner. Resterande 11 miljoner kronor bekostas av Landstinget Blekinge.

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. Medlen går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar