Gå direkt till innehållet

Publicerad 16 Oktober, 2015

Storsatsning på Navigatorcentrum i Skottland

En delegation från Blekinges fem kommuner, Region Blekinge och Arbetsförmedlingen gästade i veckan representanter för de skotska arbetsmarknadspolitiska aktörerna. Besöket var en del i ett statligt uppdrag att utveckla samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Blekinges kommuner med fokus på insatser för att få unga till arbete.

Blekingarna fick en inblick i hur Arbetsförmedlingens motsvarighet i Skottland, Job Center Plus, arbetar i sitt bemötande av unga och hur det omfattande lärlingssystemet fungerar. Job Center Plus har infört genomgripande förändringar både vad gäller kundbemötande och erbjudande genom att erbjuda kunderna en personlig handledare som ska kunna hantera alla behov och genom att föra samman floran av bidrag till ett enda - "Universal Credit". 

Blekingekommunerna har under 2015 etablerat Navigatorcentrum i samtliga kommuner, så besöket på Glasgows motsvarighet Prince’s Trust gav både idéer till utveckling och bekräftelse av att Blekinges grundtankar med Navigatorcentrum i stora stycken delas av Skottland vars arbetsmarknadsutmaningar liknar Sveriges och Blekinges. Blekingarna fick träffa både ungdomar som tagit del av verksamheten på Prince’s Trust såväl som personal och ledning. Engagemanget från företagen var påtagligt och generellt verkar kopplingen mellan skolan och näringslivet vara starkare än hemma - eleverna verkar ha mer koll på målet med skolarbetet. Även upplägget med studie- och yrkesvägledning är annorlunda med starka kopplingar från arbetsgivarhåll.

Efter studiebesöket på Prince’s Trust hölls samtal med skotska regeringsrepresentanter och blekingarna fick även en inblick i hur statliga verksamheter arbetar med lärlingssystem. Kontrasterna blev sedan stora efter en tunnelbaneresa till Glasgows utkanter där Galgael visade upp sin verkstad som med ideella krafter stod öppen för arbetslösa. Generellt sett verkar volontärers insatser utgöra en större andel i stödet för unga arbetslösa i Skottland än i Blekinge.

Blekinge ligger idag i Sveriges framkant vad gäller samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadspolitiken. Studiebesöket syftade till att vidareutveckla samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen för att ytterligare öka genomslaget i Blekinges arbetsmarknadsåtgärder – exempelvis utvecklingen av Navigatorcentrumverksamheten i Blekinge. Blekinges kommuner och Arbetsförmedlingen siktar på att redan i oktober avsluta en process för att teckna s.k. lokala överenskommelser för hur samarbetet ska ske framöver. I Blekinge kommer överenskommelsen att tecknas i samverkan mellan alla kommuner och Arbetsförmedlingen.


Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar