Gå direkt till innehållet

Publicerad 29 Januari, 2016

Studentregion Blekinge ska sprida positiva bilder av Blekinge

BTH:s studenter är viktiga för Blekinge. Om studenterna får en positiv bild av Blekinge är det förmodligen större chans att de återvänder hit som turister eller kanske till och med bosätter sig här.

Studentregion Blekinge ska skapa en attraktiv studiemiljö för BTH-studenterna och ge dem en positiv bild av Blekinge.

Initiativet till projektet togs av Karlskrona kommun redan i början av decenniet och har sedan utvecklats genom åren tillsammans med Karlshamns kommun, högskolan och Blekinge Studentkår.

År 2005 rankades Blekinge som bästa studentregion i landet utifrån den starka regionala förankringen man lyckats skapa i länet. Projektet är unikt i Sverige på det sätt som högskolan och regionens aktörer samverkar för en positiv studentupplevelse.

Lena Vogelius är projektledare sedan år 2013:

– När jag började som projektledare hade projektet blivit beviljat medel av Region Blekinge och det nya var bland annat att vi kopplade projektet till högskolans strategier och målsättningar, det hade inte gjorts tidigare. Lena Vogelius är projektledare och anställd på Blekinge Tekniska Högskola. 

Vad gör ni i projektet?

– Vi jobbar med tre aktivitetsområden: Det studiesociala; att lära känna Blekinge och att skapa möten mellan studenter och arbetslivet i Blekinge. Vi har exempelvis gästföreläsningar, studiebesök, arbetsmarknadsdagar och mässor.

Lena informerar och marknadsför projektet via utbildnings- och linjeföreningarna på högskolan. Grunden är att det är studenterna själva som får komma med idéer på vad de vill genomföra för aktiviteter. Om idén bedöms gynna projektets mål och komplettera andra aktiviteter så får studenterna genomföra den till en rimlig kostnad. Konceptet har fungerat väl, under de senaste två åren har över hundra studentaktiviteter genomförts.

För att skapa kontakt mellan studenter och företag har högskolan etablerat ett traineeprogram i samarbete med Styrelseakademien Sydost. I programmet får studenterna möjlighet att sitta med i företagsstyrelser, vilket är mycket uppskattat av både studenterna och företagen.

Vilka företag samarbetar ni med?

– Vi arbetar bland annat med ABB, Telenor, SAAB, Roxtec och Ericsson. Det är en ömsesidig nytta där studenterna kan knyta kontakter, få praktik och exjobb samtidigt som företagen får ta del av forskning och kan hitta framtida medarbetare, berättar Lena.

Hur går projektet?

– Det går bra, det är stort intresse både hos studenterna och företagen. Sen är det svårt att påvisa att det är tack vare projektet som studenter väljer att stanna kvar i Blekinge. Men oavsett kan man säga att projektet fyller många funktioner, både strategiskt och operativt, säger Lena och fortsätter: Projektet håller på till och med 2017, men det här är ett långsiktigt åtagande, så vi kommer fortsätta med Studentregion även efter projekttiden.

Till sist, var ligger drivkraften hos dig som projektledare?

– Jag vill att våra studenter ska få de bästa förutsättningarna för att få en bra start i karriären. Studenterna ska få en bra utbildning, trivas och känna att tiden på BTH var en av de bästa i deras liv. Jag vill också att studenterna ska växa som individer och se till att de får ett positivt minne av Blekinge och känna att regionen är attraktiv. Jag vurmar helt enkelt för varumärket BTH och Blekinge, avslutar Lena.

Läs om projektet på BTH:s webbplats

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

Det går inte att kommentera detta inlägg.