Gå direkt till innehållet

Publicerad 23 Januari, 2018

Sydostlänken på agendan när Pia Nilsson (S) från trafikutskottet besökte Blekinge

Sydostlänken och järnvägens betydelse för svensk industri var på agendan när trafikutskottets ledamot Pia Nilsson (S), tillika socialdemokraternas gruppledare i utskottet, under måndagen besökte Blekinge och Karlshamns hamn.

Under dagen fick Pia Nilsson höra om Volvos behov av Sydostlänken och E.ON beskrev de fördelar den skulle medföra för transporter mellan sydöstra Sverige och Mellansverige. Transporter som idag måste passera nålsögat i Hässleholm och klara trängsel på Skånebanan och Södra stambanan. DB Schenkers representant berättade hur Sydostlänken skapar en viktig koppling från Sverige till Kinas satsning på Sidenvägen via Karlshamns hamn.

Pia Nilsson besökte Blekinge på inbjudan från regionråd Christina Mattisson. Region Blekinge, kommuner, grannregioner och företag har länge arbetat för att Sydostlänken mellan Älmhult och Olofström ska rustas upp och att den länk som saknas till Blekinge kustbana och Karlshamns hamn byggs. Järnvägen har i Trafikverkets beräkningar visat sig vara samhällsekonomiskt lönsam och är av betydelse för att industrin i Sverige ska få effektiva och miljömässigt bra transportvägar inom och till och från Sverige.

– Vi hade ett bra möte där Pia Nilsson fick höra alla argument varför Sydostlänken måste byggas, säger regionråd Christina Mattisson (S). Sydostlänken utvecklar hela Sveriges transportsystem, till gagn för svenska företag och knyter samman Sverige med handeln över Östersjön och Asien. Den är dessutom en viktig pusselbit för att nå målet inom transportsektorn att till år 2030 minska klimatutsläppen med 70 procent. Argumenten talar för att Sydostlänken har en plats i planen.

Regeringen fattar under våren beslut om den nationella planen för infrastruktur 2018-2029.

– Efter dagens möte, som var mycket givande och konstruktivt, ser jag framför allt Sydostlänkens betydelse för industrins möjligheter att transportera gods på järnvägen i Sverige. Den skulle också bli en viktig länk i transportkedjan med den utveckling som sker i handelsförbindelserna med Asien, säger Pia Nilsson (S), ledamot i trafikutskottet.

Pia Nilsson (S), socialdemokraternas gruppledare i trafikutskottet.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar