Gå direkt till innehållet

Publicerad 11 Oktober, 2016

Tätare samarbete för att attrahera utländska investeringar till Blekinge

Blekinge samlas nu för att stärka förutsättningarna för att få utländska investeringar till regionen. Tillsammans med Business Sweden ska Region Blekinge, Blekinges kommuner, Länsstyrelsen, kluster, forsknings- och utvecklingsmiljöer attrahera investerare inom områden där Blekinge är internationellt konkurrenskraftigt.

Business Sweden arbetar med att hjälpa internationella företag att hitta investeringsmöjligheter i Sverige. Uppdraget kan å andra sidan också beskrivas som att de ska stödja Blekinges kluster att attrahera internationella företag, vilket bidrar till att stärka regionens näringsliv och attraktionskraft.

- Genom samarbetet får vi tillgång till Business Swedens expertkompetens och internationella organisation och kontaktnät, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör på Region Blekinge. På sikt hoppas vi att samarbetet ska attrahera utländska etableringar och ge förutsättningar för nya arbetstillfällen till Blekinge.

Region Blekinge leder ett projekt, Business Blekinge, som handlar om att skapa kommunövergripande samarbete för att aktivt marknadsföra Blekinges internationella konkurrenskraft främst inom marin teknik, materialbearbetning och information- och kommunikationsteknik (ICT). Områden där Blekinge redan idag har ett starkt näringsliv i kombination med intressant forsknings- och utvecklingsmiljö. Andra områden kan komma ifråga beroende på hur marknaden och företagen utvecklas.

Det är ett långsiktigt arbete som nu startat där syftet är att gå från projekt till en långsiktig organisering av arbetet, avtalet med Business Sweden är ett steg på vägen.

- Business Sweden gratulerar Blekinge till beslutet att tillsammans satsa på att öka Blekinges internationella konkurrenskraft, säger Börje Svanborg, regionansvarig vid Business Sweden. En regional organisation är nödvändig för att hantera inkommande förfrågningar om utländska investeringar till regionen.

För mer information:                                                                 
Business Sweden
Region Blekinge – Business Blekinge

På bilden syns från vänster: Torbjörn Lind, näringslivschef Ronneby, Pia Holgersson, näringslivschef Karlskrona, Elisabeth Landén, Region Blekinge, Kjell Persson, näringslivschef Olofström, Lena Axelsson, näringslivschef Karlshamn, Håkan Andersson, näringslivschef Sölvesborg, Lena Stävmo, Länsstyrelsen Blekinge, Börje Svanborg, Business Sweden, Anders Jönsson, Swedish Waterjet Lab, Anna-Lena Cederström, Region Blekinge, Magnus Forsbrand, Blue Science Park, Catharina Rosenquist, Region Blekinge, Theresia Bergdahl, Karlshamn och Mathias Wijk, Karlskrona.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar