Gå direkt till innehållet

Publicerad 17 Maj, 2018

Trenden är vänd – arbetslösheten bland ungdomar minskar kraftigt

Arbetslösheten bland ungdomar har drastiskt sjunkit i jämförelse med hur det såg ut i Blekinge för fem år sedan. Idag är 1215 ungdomar arbetslösa i jämförelse med 2600 år 2013 då kraftsamlingen för att få ner arbetslösheten inleddes. Då hade Blekinge den högsta ungdomsarbetslösheten i landet.

En av förklaringarna till framgången är ett intimt samarbete mellan kommuner och mellan de deltagande organisationerna - Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Landstinget Blekinge Almi Företagspartner, Arbetsförmedlingen, BTH och länets fem kommuner.  En annan förklaring är högkonjunkturen.

Arbetslösheten bland flickor har sjunkit betydligt mer än arbetslösheten bland pojkar. En av förklaringarna är att problemen för ungdomarna börjar redan i skolan där pojkar klarar sig sämre än flickor.

Arbetet summerades vid en slutkonferens för projektet. Huvuddelen av projektet har finanierats av EU genom Europeiska Socialfonden. En mindre del har finansierats av Region Blekinge, Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge.

Inom projektet har Navigatorcentrum etablerats i samtliga kommuner. Navigatorcentren har anställt så kallade ungdomsspanare som tagit i kontakt med arbetslösa ungdomar som i sin tur fått personligt anpassad rådgivning eller stöd för att exempelvis avsluta studier, gå på praktik eller andra insatser.

Hela arbetet bygger på ett gränsöverskridande samarbete med individen i fokus och strukturella förändringar som verktyg. Blekinges unga ses nu som en gemensam resurs och har tillgång till hela Blekinges arbetsmarknad. En ung Olofströmsbo kan genom sitt lokala Navigatorcentrum erbjudas praktik i Sölvesborg, arbetslivsorienterad rehabilitering i Karlshamn, entreprenörskurs i Karlskrona eller jobb i Ronneby.

Kommunerna ser Blekinges unga som en gemensam resurs och tar gemensamt ansvar för att stödja unga på väg till arbetsmarknaden - oavsett var man bor i länet.

Lyssna på Radio Blekinges reportage: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6954086

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar