Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 17 Augusti, 2016

Tydligt krav från Blekinge att Sydostlänken äntligen byggs

Sydostlänken, hamnarnas utveckling, järnvägar och Karlskrona stadsplanering var på agendan då ordföranden i riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith, besökte hamnarna i Karlshamn och Karlskrona.

Karin Svensson Smith besökte Blekinge och hamnarna i Karlskrona och Karlshamn på inbjudan från regionråd Christina Mattisson. För Svensson Smith del handlade det om att samla information inför beslut i riksdagen om Sveriges nationella plan för infrastrukturen 2018-2029.

Vid mötet i Karlshamn redogjorde representanter för Volvo och IKEA om företagens behov av att Sydostlänken nu verkligen byggs efter åratal av studier och diskussioner. Volvos informationschef Jonas Knutsson beskrev hur Volvo skulle kunna dra nytta av att nå utskeppningshamnen i Karlshamn via direktjärnväg från Olofström och IKEA AB:s VD Magnus Stjernquist berättade om IKEAs behov av järnväg för både personer och gods. De fick medhåll från Peter Samuelsson, chef ro-ro terminalen i Karlshamns hamn som menade att Sydostlänken är en samhällsekonomisk lönsam sträcka. För Blekinge är det mycket angeläget att arbetet med att planera och bygga Sydostlänken, som är viktig för näringslivet i hela Sydsverige, äntligen kommer igång.

Karin Svensson Smith menar att det finns flera saker som talar för att en satsning på Sydostlänken, inte minst med tanke på de vinster i mer miljövänliga transporter som investeringen skapar, men att det är stor konkurrens mellan flera viktiga infrastrukturprojekt.

I Karlshamn presenterade Karlshamns hamns VD Mats Olsson den positiva utvecklingen för hamnen och det ökade intresset från järnvägsoperatörer att trafikera hamnen med gods. Lars Malmström, platschef för DFDS Seaways i Karlshamn redogjorde för den kraftiga tillväxten i bolagets trafik mellan Klaipeda och Karlshamn. Med vid mötet i Karlshamn fanns bland andra även kommunalråd Per-Ola Mattsson och kommundirektör Daniel Wäppling. 

I Karlskrona fick Karin Svensson Smith veta mer om Stena Lines utvecklingssatsning på etanoldrift och den kraftiga ökningen av resande och gods på linjen Karlskrona- Gdynia. På 20 år har resandet ökat från cirka 70 000 resenärer per år till närmare 630 000. Linjechef Tony Michaelsen menar att resandet och godset kommer fortsätta att öka och att Stena planerar för att sätta in ett fjärde fartyg i mitten av 2018.

Tore Almlöf, stabschef i Karlskrona kommun, gav en bild av den planerade expansionen av Verkö. Avslutningsvis visade Anders Jaryd från Karlskrona kommun och Region Blekinges trafikdirektör Sören Bergerland hur infarten till Karlskrona kommer att se ut efter att den anpassats till kollektivtrafiken. Anpassningen har blivit möjlig sedan Trafikverket beviljat stöd till ombyggnationen enligt det så kallade Stadsmiljöavtalet. Vid mötet i hamnen på Verkö i Karlskrona deltog även Karlskronas kommunalråd Patrik Hansson.

Bild: Vid mötet i Karlshamn deltog bland andra från vänster Hélène Nordin (MP),  Kjell-Åke Karlsson (S) vikareirande kommunalråd i Olofström, regionråd Christina Mattisson (S), Karin Svensson Smith (MP), Claes Jansson (MP), ledamot i styrelsen för Karlshamns Hamn AB, Magnus Nilsson, platschefen på Volvo Cars Body Components i Olofström.
Foto: Ulf Sandevärn, Karlshamns hamn.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory