Gå direkt till innehållet
news_image:alt_text

Publicerad 7 Juni, 2016

Utbildningssatsning om kulturella och kreativa näringar

Ny utbildningssatsning 2016-2017 i Skåne och Blekinge

Region Blekinge gör i samarbete med Region Skåne och Lunds universitet en universitetsutbildning över 12 månader för kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i Skånes och Blekinges kommuner.

Utbildningen genomförs med bidrag från Tillväxtverket och ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar med fokus på kulturturism. Utbildningen utgår från Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 och Region Skånes strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN). Den ligger också helt i linje med ambitionerna i Region Blekinges innovationsstrategi, strategi för besöksnäring samt kulturplan.

Både kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer måste delta

Utbildningens innehåll utformas av Institutionen för Service Management på Campus Helsingborg vid Lunds universitet i dialog med målgruppen och projektparterna. Utbildningen ska erbjudas alla kommuner, men endast de som anmäler både kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer (eller motsvarande) bereds plats.

Utbildningens kommer att ha tre huvudsakliga moment: kunskapsuppbyggnad från forskningen, inspiration från praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete.

Utbildningen ska fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella kreativa näringar och kulturturism, skapa kontaktytor mellan kultur- näringslivs- och turismansvariga i kommunerna och initiera ytterligare utvecklingsarbete för att optimera stödstrukturerna för aktörerna på området.

Målet är att Skåne och Blekinge får:

  • Fler företagare inom KKN i Skåne och Blekinge
  • Ökad kompetens och kunnande inom KKN och kulturturism
  • Ökad samverkan mellan regional och kommunal nivå samt stimulans av interkommunal samverkan
  • Ökad samverkan mellan forskning, offentlig sektor och KKN
  • Etablerat samarbete mellan kultur-, turism- och näringslivsenheter i region och kommun

 

Inbjudan skickas under juni

Inbjudan att delta i utbildningen kommer att skickas ut till målgruppen under juni 2016. Kursstart är planerad till 28-29 september 2016 och en slutkonferens som riktar sig till alla kommuner är inplanerad den 13 juni 2017.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar