Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 15 November, 2017

Södra östersjöprogrammet

Södra östersjöprogrammets 5:e utlysning  hålls öppen 13 november - 20 december 2017

Utlysningen riktar sig till offentliga och/eller icke vinstdrivande organisationer, kommuner m.fl och stödjer partnerskap som byggs upp i syfte att samverka effektivt, gärna på olika nivåer internationellt, inom prioriterade strategiskt viktiga områden. Det kan handla om lokala pilot- och demonstrationsobjekt, små investeringar eller mer teoretiska insatser. 

Svenska projektägare får 75 % i EU-stöd.

Utlysningen är öppen för ansökningar inom områdena:

  • Hållbar utveckling av besöksnäring
  • Hållbar  utveckling av "grön" teknik och minskade koldioxidutsläpp
  • Hållbar utveckling av transport och infrastruktur
  • Utveckling av yrkeskompetens och utbildning inom hållbarhet och den "blå-ekonomin"

Programmets nästkommande utlysning planeras vara öppen maj-juni 2018.

Mer information om utlysningen och ansökningshandligar finns på http://www.southbaltic.eu eller genom Blekinges regionala kontaktnod

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar