Gå direkt till innehållet

Inga taggar hittades.

Publicerad 24 Augusti, 2015

Utökat samarbete mellan regioner i södra Sverige

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla samarbetet inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Även Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet.

Politikerna inom de deltagande organisationerna är enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen i södra Sverige. En viss samverkan har redan funnits ett tag mellan fyra av länen sedan 2012. Nu kommer även Halland och Jönköping att ansluta sig till samarbetet. 

Region Skåne blir permanent ordförande enligt de stadgar som formellt ska beslutas i medlemsorganisationerna och därefter gälla från 1 januari 2016.

Fakta
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige är en utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam. Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory