Gå direkt till innehållet

Publicerad 5 Juli, 2018

Röster och berättelser i det offentliga rummet i fokus i nätverskprojekt

STAD – MINNE - DIALOG

Workshops, utställningar, aktioner och aktiviteter i Gdańsk 6-9 juli 2018

Inom nätverket Think Tank Transbaltic genomförs en rad aktiviteter på tre platser i Gdansk 6-9 juli. Under fyra dagar kommer konstnärer, arkitekter, forskare, curatorer och kulturarbetare från skandinaviska och baltiska länder att arrangera projekt baserade på metoder för deltagande konst och design i det offentliga rummet.

Think Tank Transbaltic (TTT) är ett mobilt nätverksprojekt för konstinstitutioner, arkitekter, högskolor och stadsplanerare i hamnstäder runt Östersjön - med hemmahamn i Blekinge. Hittills har TTT arrangerats i Karlskrona, Helsingfors, Berlin, Köpenhamn och Ronneby. Projektet är utsett till ett Flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin. Det är ett partnerskap och ett koncept som handlar om stadsutveckling med konstnärliga metoder där vi vill skapa mera inkluderande, kreativa och välkomnande stadsrum med plats för samtal öppna för olika kulturella värderingar.

Syftet är att lyfta fram flera röster och berättelser i det offentliga rummet, därför samlas också historier in från olika människor som emigrerat eller flyttats från Gdansk och på olika sätt försöka få människor med olika ursprung (både historiska och samtida) att känna sig representerade i stadsrummet genom gestaltningar på plats, och genom workshops och aktioner. TTT arrangeras därför samtidigt med världskongressen World Gdansk Reunion

Projektet kommer att ha sitt kontor inrymt i Chodowiecki's/Grass’ House. Här kommer också seminarier, workshops och utställningar att arrangeras. Aktioner och workshops kommer att äga rum på platsen vid Orphanage gatan, i Świętopełk-parken och på Wałowy-torget. Några av dem har en mobil karaktär och arrangeras på olika ställen runt om i staden. De övergripande frågorna för samarbetet handlar om hur hamnstäderna i Östersjöregionen skulle kunna  sammanföras i en kulturell infrastruktur. 

TTT arrangeras i samarbete med Konst i Blekinge/Region Blekinge, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitet, Foundation Cultures Beyond Culture, Chodowiecki's / Grass's House projektavdelning, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Scientific Circle of the Faculty of Painting på Konstakademien i Gdansk, And Others,Curatorer: Torun Ekstrand/Agnieszka Wolodzko

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar