Gå direkt till innehållet
Ekollon och ekblad i grönska

Organisation

Region Blekinges tjänstemannaorganisation är indelad i tre verksamhetsområden och två stödfunktioner.

Organisationen leds av regiondirektör Anna-Lena Cederström och en ledningsgrupp bestående av cheferna för de tre för verksamhetsområdena samt chefen för kansliet och informationschefen. Om du söker någon medarbetare i organisationen, kan du leta här.