Gå direkt till innehållet

Press

Välkommen till Region Blekinges sida för press och nyheter. Våra pressmeddelanden publiceras på Newsdesk. Där kan du se och prenumerera på pressmeddelanden från oss.

Följ Region Blekinge

Pressmeddelanden under 2018

OECD-analys av länet klar: Mycket har gjorts men många utmaningar kvarstår - 2018-11-07

Nya produkter och rabatter i kollektivtrafiken i Blekinge - 2018-09-19

Eriksberg nomineras till Stora Turismpriset - 2018-09-05

Det industriella kulturarvet visas upp i Blekinge - 2018-09-05

Det enkla livet ska locka inflyttare till Blekinge - 2018-08-31

Ordförande för Euroregion Baltic besökte Blekinge för att diskutera framtid och hållbarhet i södra Östersjöområdet - 2018-08-22

Uppdaterad strategi ska visa färdriktningen för Blekinge - 2018-06-13

Inställda tåg kan undvikas - 2018-04-18

Ny strategi visar riktningen för hur Blekinge ska försörjas med kompetens - 2018-04-18

Ökning av bredband i Blekinge snabbast i landet - 2018-04-03

Blekinge tar initiativ till dialog om tågtrafiken med Växjö och Kalmar - 2018-03-02

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur - 2018-02-20

​Blekinges kollektivtrafik i framkant i nationell jämförelse - 2018-01-19

 

Pressmeddelanden under 2017

Blekinges strategiska läge i fokus i förslag till ny länstransportplan - 2017-12-13

EU-miljoner till Blekinge - 2017-12-06

Språkstegen – unik satsning för barns språkutveckling och läsning -  2017-12-05

Region Blekinge satsar på kultur och cykling – regional cykelstrategi och ny kulturplan antagna - 2017-11-15

Region Blekinge satsar på kultur och cykling – regional cykelstrategi och ny kulturplan antagna av regionstyrelsen - 2017-11-15

Många viktiga infrastruktursatsningar i Blekinge i nationell plan – men Sydostlänken saknas - 2017-11-15

Föreningen Nässelfrossa tilldelas Region Blekinges kulturpris - 2017-10-25

Region Blekinges kulturstipendier för 2017: Fyra stipendiater delar på 60 000 kronor - 2017-10-19

Turisternas besöksvanor kartlagda - många vill återvända till Blekinge - 2017-10-16

Blekinge har den största procentuella ökningen av logiintäkterna för sommaren 2017 - 2017-10-09

Internationellt projekt om konkurrenskraftigare kollektivtrafik mellan Östersjöregionerna - 2017-10-04

Snart blir det gratis att ta med cykeln på tåget i Blekinge - 2017-09-13

Region Blekinge nominerar Dragsö Camping till Stora Turismpriset - 2017-09-04

Många viktiga satsningar för Blekinge - 2017-08-31

Region Blekinge fortsätter satsa på bildkonst och professionella kulturskapares villkor - 2017-06-14

Projektdag visar upp satsningar inom hållbarhet i Blekinge - 2017-05-31

Blekinge får 8 miljoner i EU-medel för att främja hälsa och hållbart arbetsliv - 2017-05-31

40 miljoner kronor till Blekinge och utveckling av besöksnäringen från EU:s program för södra Östersjön - 2017-05-23

Lösningen är inte att BTH lägger ner i Karlshamn - 2017-05-12

Region Blekinge får drygt 1,4 miljoner av Kulturrådet till kulturutveckling - 2017-05-05

Internationellt seminarium om hur Blekinge kan knytas samman med EU:s stamnätskorridorer - 2017-03-30

Drygt hälften av Blekinges hushåll har bredband med minst 100Mbit/s - 2017-03-20

Sydostlänken och E22 mellan Ronneby öst och Nättraby är viktiga större satsningar - 2017-02-08

Stoppen på E22, Blekinges pulsåder, måste byggas bort - 2017-01-20

 

Här är de pressmeddenden vi gett ut under 2016

Fyra kulturarbetare belönades med stipendier - 2016-12-14

Blekinges kollektivtrafik i Sverigetoppen när det gäller miljövänlighet - 2016-11-03

Ebbamåla bruk får Region Blekinges kulturpris - 2016-11-02

Region Blekinges kulturstipendier för 2016: Fyra stipendiater delar på 60 000 kronor - 2016-10-19

Tätare samarbete för att attrahera utländska investeringar till Blekinge - 2016-10-11

Blekinge vill utveckla testarenor för marin teknik, IT/telekom och e-hälsa - 2016-09-30

Blekinges turistföretag får hjälp att bli mer attraktiva för internationella besökare - 2016-09-14

Brokamåla gård nominerad till Stora Turismpriset - 2016-09-09

Nya produkter ska locka fler att resa kollektivt - 2016-09-07

EU-miljoner investeras för att stärka besöksnäringen, handeln och landsbygdsföretagen i Blekinge
2016-06-16

Region Blekinge och Blekinge Arkipelag får medel för hållbar produktutveckling inom natur- och kulturturism
2016-06-15

Region Blekinge motsätter sig Trafikverkets förslag att sänka hastigheten på några av länets vägar
2016-06-08

Projektdag visar upp hur satsade miljoner utvecklar och stärker Blekinge
2016-05-30

800 000 kronor till kulturen i Blekinge
2016-05-25

Blekingeleden utvecklas i internationellt projekt
2016-05-02

Blekinge får 15 miljoner kronor för att främja kollektivtrafik på landsbygden
2016-04-15

Bygg Sydostlänken! Det kräver flera företag, kommuner och regioner i Sydsverige i en skrivelse till regeringen
2016-03-29

Digitaliseringen i Blekinge går allt snabbare
2016-03-16

Fler tågavgångar, fler båtlinjer och kortare restider. Nytt trafikförsörjningsprogram antaget
2016-03-16

Harold Jefta och Jazz Unit på turné till Sydafrika
2016-03-08

Infrastrukturen i Sydsverige måste byggas ut
2016-02-03

Blekinge hembygdsförbund får Region Blekinges kulturpris
2016-02-01

Sverigeförhandlarna går vidare med höghastighetsbana i väst
2016-02-01

 

Här är de pressmeddenden vi gett ut under 2015

Miljoner investeras för att stärka Blekinges utveckling och konkurrenskraft - 2015-12-08

Region Blekinge beslutar införa sommarkort i kollektivtrafiken - 2015-11-11

Region Blekinge satsar en halv miljon för att utveckla Konstrundan i Blekinge - 2015-10-28

Fyra kulturstipendiater får dela på 60 000 kronor - 2015-10-20

Samverkan i Sydsverige utvecklas ytterligare - 2015-10-07

Region Blekinge lämnar nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen - 2015-09-25

Kollektivtrafiken ska göra Blekinge attraktivare - 2015-09-02

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas - 2015-08-24

Miljoner ur EU:s fonder satsas i Blekinge - 2015-06-24

Region Blekinge anslår medel till internationellt projekt för utveckling av infrastruktur - 2015-06-10

Region Blekinge satsar för att stärka Blekinges konkurrenskraft och innovationsklimat - 2015-04-22

Blekinge förbereder underlag för beslut om snabbtåg - 2015-04-16

Region Blekinges kulturpris för 2014 går till artistgruppen Pinamackorna - 2015-04-14

Bred överenskomelse över regiongränser att verka för höghastighetståg via Växjö och Hässleholm - 2015-04-01

Blekinge satsar 52 miljoner kronor i arbetet med att halvera arbetslösheten bland unga - 2015-03-31

Ny strategi ska förbättra försörjningen av kompetens till näringsliv och offentlig sektor - 2015-03-11

Regionstyrelsen satsar på tillväxt inom digital hälsa - 2015-01-28

Det här är Region Blekinges nya styrelse - 2015-01-14