Gå direkt till innehållet

Nya Region Blekinge - 1 januari 2019

Landstinget Blekinge och Region Blekinge kommer att gå ihop i en gemensam organisation från 1 januari 2019. Det innebär i korta drag att landstinget och dagens Region Blekinge går samman och bildar en ny organisation, som kommer att få namnet Region Blekinge.

Syftet med sammanslagningen är att stället för att ha två parallella organisationer med uppgifter som överlappar och påverkar varandra, kan vi samlas i en organisation, med en politisk ledning och en tjänstemannaledning. 

Den nya regionen kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Blekinge. Hälso- och sjukvården är den dominerande verksamheten. Andra områden är kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

Den politiska ledningen kommer att vara direktvald via de blå röstsedlarna i valet. I dagsläget är Region Blekinges politiker utsedda av politiker i medlemsorganisationerna, landsting och kommuner. Ett ganska komplicerat beräknande som ska spegla valresultatet.

Det är många pusselbitar som ska falla på plats till januari 2019. På Landstinget Blekinges webbplats samlar vi information om vad som är på gång i processen, se www.ltblekinge.se.

Se också SVT Blekinges inslag om nya Region Blekinge www.svt.se/nyheter/val2018/sa-blir-nya-region-blekinge.