Gå direkt till innehållet

Nya Region Blekinge - 1 januari 2019

Landstinget Blekinge och Region Blekinge kommer att gå ihop i en gemensam organisation från 1 januari 2019. Det innebär i korta drag att landstinget och dagens Region Blekinge går samman och bildar en ny organisation, som kommer att få namnet Region Blekinge. Region Blekinge ska främja hållbar utveckling och god hälsa.

Nya Region Blekinge samlar en rad viktiga verksamheter som tidigare varit uppdelade i Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Region Blekinge leder från och med den 1 januari utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

Den nya regionen kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Blekinge. Hälso- och sjukvården är den dominerande verksamheten. Andra områden är kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

I Region Blekinge finns även intern service, administration, en patientnämnd och hjälpmedelsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Den politiska ledningen kommer att vara direktvald via de blå röstsedlarna i valet. I dagsläget är Region Blekinges politiker utsedda av politiker i medlemsorganisationerna, landsting och kommuner. Ett ganska komplicerat beräknande som ska spegla valresultatet.

Det är många pusselbitar som ska falla på plats till januari 2019. På Landstinget Blekinges webbplats samlar vi information om vad som är på gång i processen, se www.ltblekinge.se.

Se också SVT Blekinges inslag om nya Region Blekinge www.svt.se/nyheter/val2018/sa-blir-nya-region-blekinge.