Gå direkt till innehållet

Anslagstavla

Det här är Region Blekinges officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

2018-10-26 Trafiknämnden, justerat protokoll, 2018-10-12

2018-10-11 Regionstyrelsens arbetsutskott, omedelbart justerade paragrafer, 2018 -10-10

2018-09-26 Kultur- och fritidsnämnden, justerat protokoll 2018-09-07

2018-09-25 Regionstyrelsen, justerat protokoll 2018-09-19 

2018-09-13 Trafiknämnden, justerat protokoll 2018-09-06

2018-09-12 Regionstyrelsens arbetsutskott, justerat protokoll 2018-09-05

2018-08-13 Regionstyrelsens arbetsutskott, omedelbart justerade paragrafer 2018-08-29

2018-07-23 Trafiknämnden, justerat protokoll 2018-06-14.

2018-06-18 Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2018-06-08

2018-06-18 Regionstyrelsen, protokoll 2018-06-13

218-06-13 Regionstyrelsen, omedelbart justerade paragrafer 2018-06-13

2018-06-07 Regionstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-05-30

2018-05-31 Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2018-05-04

2018-05-08 Regionstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2018-04-25

2018-05-14 Trafiknämnden, protokoll 2018-04-26

2018-04-25 Regionstyren, protokoll 2018-04-18

2018-04-18 Regionstyrelsen, omedelbart justerade paragrafer 2018-04-18

2018-03-28 Regsionstyrelsens arbetsutskott, omedelbart justerade paragrafer 2018-03-28

2018-03-27 Justerat protokoll kultur- och fritidsnämnd 2018-03-16

2018-03-22 Justerat protokoll trafiknämnden 2018-03-15

2018-02-28 Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott, omedelbar justering

2018-02-14 Justerat protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott

2018-02-09 Kultur- och fritidsnämndens protokoll

2018-02-17 Regionstyrelsens protokoll

2018-01-24 Regionstyrelsens arbetsutskott protokoll

2018-01-24 Regionstyrelsens arbetsutskott protokoll, omedelbart justerade paragrafer 

E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory