Gå direkt till innehållet

Politik & Styrning
Nyheter

Inga taggar hittades.

Publicerad 7 Oktober, 2015

› Samverkan i Sydsverige utvecklas ytterligare

Samverkan i Sydsverige utvecklas nu ytterligare när föreningen Sydsvensk Regionsamverkan ombildas till Regionsamverkan Sydsverige. Den ombildade föreningen har till uppgift att utveckla och stärka samarbetet mellan regioner och landsting i södra Sverige. Region Blekinges styrelse beslutade under onsdagen att säga ja till ombildningen av föreningen som ska ha till uppgift att med medborgarnas bästa...

Publicerad 29 September, 2015

› Var med på Blekingedagen från datorn

I morgon onsdag är det dags för Blekingedagen 2015, i Ronneby. Temat är kultur som verktyg i samhällsutvecklingen. Du kan följa hela dagen från din dator - vi webbsänder. Här är adressen: www.youtube.se/regionblekingetv.

Publicerad 25 September, 2015

› Region Blekinge lämnar nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen

Region Blekinge är nu klar med analysen av vilka effekter en höghastighetsbana för tåg kommer att ha på Blekinge. Analysen som ska lämnas till Sverigeförhandlingen stödjer Blekinges och sydöstra Sveriges linje att banan ger störst samhällsnytta när sträckning går via Växjö...

Publicerad 11 September, 2015

› Hälsa och skolan på agendan under e-dagen 2015

För att följa upp arbetet med den regionala digitala agendan hålls det årligen en e-dag. 2015 års version gick på temat skola och e-hälsa. Cathrin Frisemo, entreprenör, författare och expert inom digitaliseringen av samhälle och arbetsliv, talade om vikten av att den digitala utvecklingen tar avstamp i skolan, Sveriges största arbetsplats...

Publicerad 10 September, 2015

› Hur vill vi att framtidens kollektivtrafik ska se ut?

Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas de närmaste åren. Från nästa år fram till och med 2019 gäller ett nytt program som nu är ute på remiss. Remisstiden är till och med den 15 december 2015. Remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för 2016-2019...

Publicerad 2 September, 2015

› Kollektivtrafiken ska göra Blekinge attraktivare

Snabba förbindelser till Öresund och Stockholm, utökad båttrafik och minskat bilberoende är några av förändringarna som föreslås i förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram för Blekinge. En remissversion av programmet antogs av Region Blekinges styrelse under onsdagens sammanträde. Trafikförsörjningsprogrammet inneh...

Publicerad 1 September, 2015

› Infrastrukturministern besökte Blekinge

På inbjudan av regionråd Christina Mattisson och landshövding Berit Andnor Bylund besökte infrastrukturminister Anna Johansson Blekinge måndag 31 augusti. Några efterlängtade besked gällande för länet viktiga infrastruktursatsningar hade ministern inte med sig, men hon delade analysen om att Blekinge ligger helt rätt till när svenskt utbyte med andra...

Inga taggar hittades.

Publicerad 24 Augusti, 2015

› Utökat samarbete mellan regioner i södra Sverige

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla samarbetet inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Även Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet. Politikerna inom de deltagande organisationerna är enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex...

Publicerad 10 Juni, 2015

› Region Blekinge anslår medel till internationellt projekt för utveckling av infrastruktur

Blekinge måste fortsatt förbättra anslutningarna till den svenska stamnätskorridoren. Det anser Region Blekinges styrelse som efter onsdagens sammanträde anslår drygt 1,6 miljoner kronor till projektet TENTacle. Projektet ska ge förslag på hur planeringsmetoder och infrastruktur kan utvecklas för att regioner utanför Europas stamnätskorridorer ska dra nytta av de tillvä...

Publicerad 8 Juni, 2015

› Minister besökte Blekinge

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, besökte Blekinge under måndagen. Ministern samtalade om Blekinges utveckling, om högskolans betydelse för utvecklingen och om skolans framtid med regionråd Christina Mattisson, landshövding Berit Andnor Bylund och Anders Hederstierna, rektor vid BTH. Under besöket presenterades högskolans några av...